Sieťové služby

Inštalácia sieťového OS

 1. vytvoriť virtuálny stroj, postačujúce nastavenia sú:

  • 256 MB RAM
  • 8 GB disk
  • sieťová karta v režime most
 2. pri inštalácii Debian zvoliť expertnú inštaláciu

  Poznámka

  Expertná inštalácia kladie oveľa viac otázok ako bežná, avšak drvivá väčšina otázok, ktoré su naviac, má predvolenú hodnotu a pokiaľ neviete odpoveď alebo nechcete nič meniť, stačí túto predvolenú odpoveď potvrdiť

 3. pri výbere softvéru zrušiť grafické rozhranie a zvoliť server SSH

 4. pri nastavení siete možno zvoliť statické nastavenie

 5. na prístup k sereveru možno používať PuTTy

Pripojenie cez PuTTy

Na pripojenie pomocou PuTTy je nutné nastaviť aspoň (na obrázku červené):

 1. zadať IP adresu/meno servera
 2. číslo portu (pri SSH predvolene 22)
 3. zvoliť typ spojenia – SSH
 4. kliknúť na Otvoriť
základné nastavenie PuTTy

Okrem toho je dobrou voľbou nastavenia si uložiť, na to je potrebné (na obrázku zelená):

 1. zadať meno relácie – popisné meno, napr. server
 2. kliknúť na Uložiť

Potom netreba zadávať IP a číslo portu, ale stačí zvoliť meno uloženej relácie a kliknúť na Otvoriť.

Správca súborov

Na prácu v súborovom systéme určite poslúži správca súborov Midnight Commandermc. Jeho inštalácia je prostá:

apt-get install mc

Po nainštalovaní je vhodné povoliť interný textový editor:

 1. aktivovať menu pomocou F9
 2. zvoliť Možnosti ‣ Konfigurácia
 3. pomocou kláves Tab a Medzera aktivovať možnosť Používať interný editor

K jeho základným klávesovým skratkám patrí:

 • Esc – zatvoriť okno
 • F2 – uložiť súbor
 • F3 – zobraziť súbor
 • F4 – upraviť súbor
 • F7 – nový adresár
 • F9 – menu
 • F10 – skončiť
 • TAB – prepnúť medzi panelmi