Inštalácia RS Joomla

Inštalácia RS Joomla vyžaduje funkčný webový server s podporou PHP a MySQL a vhodným nástrojom je phpMyAdmin, ich inštalácia je popísaná nižšie.

phpMyAdmin

RS Joomla vyžaduje pred inštaláciou pripravený používateľský účet a databázu v MySQL. Na tento účel je jednou z možností použiť webovú aplikáciu phpMyAdmin, ktorú možno nainštalovať pomocou:

apt-get install phpmyadmin

Počas inštaláciu dostanete otázku, či má byť nainštalovaná podpora pre webový server, tu zvoľte apache2 a či má použitý konfiguračný systém Debianu – odpovedzte Áno. Potom inštalátor vyzve na zadanie hesla správcu servera MySQL (nastavené pri inštalácii MySQL) a na zadanie hesla samotného phpMyAdmin – toto heslo nie je nutné zadávať – inštalátor vygeneruje náhodné a neskôr už nebude potrebné.

Po nainštalovaní spusťte phpMyAdmin zadaním do prehliadača http://IP.AD.RE.SA/phpmyadmin, prihláste sa a vstúpte do Používatelia ‣ Pridať používateľa, kde vytvorte nového používateľa i s databázou pre RS Joomla, napr.:

používateľ v phpMyAdmin

Poznámka

Meno databázy, používateľa a heslo bude potrebné zadať neskôr pri inštalácii Joomla.

Joomla

Príprava inštalácie

Inštalácia vyžaduje stiahnutie kódu Joomla, jeho rozbalenie a premiestnenie do koreňa webového servera:

 1. z domovskej stránky stiahnuť archív .tar.gz, napríklad pomocou wget alebo lynx, (napr. Joomla_X.Y.Z-Stable-Full_Package.tar.gz):

  wget "URL" -O Joomla_X.Y.Z-Stable-Full_Package.zip
  
 2. pripraviť adresár na rozbalenie:

  mkdir joomla
  
 3. rozbaliť stiahnuť archív, napr.:

  tar xavf Joomla_X.Y.Z-Stable-Full_Package.tar.gz -C joomla
  
 4. presunúť adresár do umiestnenia webovej stránky (DocumentRoot, napr. /var/www/html), napr. pomocou mc alebo:

  mv joomla /var/www/html/
  
 5. nastaviť vlastníctvo súborov:

  chown www-data: -R /var/www/html/joomla
  

Inštalácia

Inštaláciu spustíte otvorením v prehliadači http://IP.AD.RE.SA/joomla a postupujte podľa pokynov v inštalátore:

Základné nastavenia
 • zadajte meno a popis stránky a údaje správcu
základné nastavenia
Nastavenie databázy
 • zvoľte typ databázy MySQLi
 • zadajte meno servera localhost
 • zadajte údaje používateľa a meno databázy – vytvorené v phpMyAdmin
nastavenia databázy
Nastavenie FTP
 • zvoľte Nie
Dokončenie
 • skontrolovať, že sú zelené všetky polia predinštalačnej kontroly
 • zvoliť odstrániť inštalačný adresár
dokončenie