Inštalácia a nastavenie PHP

 1. aktualizovať zoznam softvéru:

  apt-get update
  
 2. aktualizovať softvér:

  apt-get upgrade
  
 3. nainštalovať webový server a jeho modul pre PHP:

  apt-get install apache2 libapache2-mod-php
  

  Poznámka

  V starších verziách môže byť potrebné zadať aj číslo verzie PHP, napr.: libapache2-mod-php5;

 4. overiť funkčnosť otvorením webovej stránky http://IP.AD.RE.SA/:

  predvolená stránka

Nastavenie PHP

Po inštalácii nie je výslovne nutná žiadna konfigurácia, no do nastavenia webového servera je vhodné pridať súbory index.php do DirectoryIndex:

DirectoryIndex index.php index.html

Samozrejme, po zemne nastavenia je potrebné znova načítať konfiguráciu webového servera:

/etc/init.d/apache2 reload

Overenie funkčnosti

Na overenie funkčnosti PHP je potrebné pripraviť súbor s programom PHP a otvoriť ho v prehliadači:

 1. nájsť adresár, kde je uložená stránka – direktíva DocumentRoot v nastavení stránky

 2. vytvoriť súbor info.php s obsahom:

  <?php
  phpinfo();
  
 3. v prehliadači otvoriť adresu http://IP.AD.RE.SA/info.php

Výsledkom by malo byť niečo takéto:

PHP info