Inštalácia webového servera

 1. aktualizovať zoznam softvéru:

  apt-get update
  
 2. aktualizovať softvér:

  apt-get upgrade
  
 3. nainštalovať webový server:

  apt-get install apache2
  

Overenie funkčnosti

Najjednoduchším spôsobom ako overiť funkčnosť otvorením webovej stránky http://IP.AD.RE.SA/:

predvolená stránka

Avšak, technicky presným overením je skontrolovať, či webový server načúva na nastavenom porte (predvolene tcp/80). Poslúži na to príkaz netstat:

ss -tnl
...
tcp6    0   0 :::80   :::*   LISTEN
           ^^^

Prípadne je možné vyžiadať výpis aj s menom programu, ktorý na danom porte načúva:

ss -tnlp

Rada

Vo výstupe treba hľadať, či je tam port :80, resp. riadok s apache2.