Práca s internetom

Internet je celosvetová počítačová sieť, ktorej použitie sa v posledných rokoch rozšírilo do všetkých oblastí a je dennodenne používaná väčšinou obyvateľov rozvinutých krajín. Napriek svojmu rozšíreniu väčšina používateľov nepozná princíp jeho fungovania a riziká s ním spojené.

Služby internetu

Napriek masovému rozšíreniu používania Internetu, väčšina používateľov sa obmedzuje na prehliadanie webových stránok. Avšak Internet ponúka oveľa širšiu škálu služieb:

 • webová služba – webové stránky
 • poštová služba – elektronická pošta
 • chatová služba – on-line komunikácia
 • prenos súborov – vzdialená správa súborov
 • prenos obrazu a zvuku – internetové rádiá, televízie
 • telefónia – telefonovanie po sieti

Možno práve neznalosť a pohodlnosť používateľov má za dôsledok, že mnohé z týchto služieb sú poskytované prostredníctvom webových stránok (chat, email, sťahovanie súborov), ale takto tieto služby často poskytujú len obmedzenú množinu funkcií.

Spôsoby pripojenia k Internetu

Pripojenie do internetu ponúka v súčasnosti mnoho spoločností. Pri výbere by je okrem ceny dôležitá aj prenosová rýchlosť, tj. koľko bitov za sekundu možno týmto pripojením odoslať (upload) alebo prijať (download).

Dial-up modem

Tento typ pripojenia ponúkajú telefónne spoločnosti najmä na miestach, kde je pevná linka prakticky jediný spôsob komunikácie so svetom, na miestach veľmi vzdialených od miest a navyše bez digitálnej ústredne.

Šírka pásma je v tomto prípade do 56 kb/s (čo je len 7 kB/s), no reálne rýchlosti sú ešte menšie. Ďalšou nevýhodou je obsadenie telefónnej linky počas napojenia do internetu, to znamená, že sa nedá naraz telefonovať aj surfovať.

DSL (Digital Subscriber Line)

V prípade moderných digitálnych telefónnych ústrední je vhodnejšie použitie spojenia DSL, líšia sa podľa prenosovej rýchlosti:

 • pri ADSL dosahujú pri odosielaní do 1 Mb/s a pri prijímaní do 8 Mb/s
 • pri ADSL2+ je to pri odosielaní niečo málo nad 3 Mb/s a pri prijímaní teoreticky až 24 Mb/s
 • pri VDSL sú maximálne rýchlosti až na 100 Mb/s oboma smermi, čo je však podmienené maximálnou vzdialenosťou od digitálnej ústredne do 300 metrov a so vzdialenosťou maximálna prenosová rýchlosť klesá.

Ďalšou výhodou, oproti dial-up, je rozdelenie frekvenčného pásma, takže možno telefonovať a surfovať zároveň.

HFC (Hybrid Fiber Coax)

Ide o napojenie cez koaxiálny kábel, ktorým sa typicky prenášajú televízne programy káblových televízií. Rýchlosti sú do 30 Mb/s prijímanie a do 2 Mb/s odosielanie.

Nevýhodou je to, že tento kábel nie je napojený priamo od používateľa do smerovača, ale jednoduchým pevným spojením mnohokrát rozdvojovaný a zavedený do viacerých domácností. To znamená, že čokoľvek niektorý počítač vysiela, je šírené ku všetkým ostatným v danom vchode alebo ulici.

Ethernet LAN (Local area network)
Toto pripojenie už na rozdiel od predchádzajúcich využíva sieťové káble. Tie môžu byť metalické (typicky medené) alebo optické. Typické rýchlosti sú 10 Mb/s, 100 Mb/s, ale aj 1 až 10 Gb/s pre oba smery.
Bezdrôtové pripojenie

V kaviarňach, v škole, ale často aj doma sa využíva WLAN (Wireless LAN). V závislosti od technológie dosahuje prenosové rýchlosti 11 Mb/s (802.11b), 54 Mb/s (802.11g) alebo 300 Mb/s (802.11n), prípadne 802.11ac s rýchlosťou až 3Gb/s (pri vhodnom počte antén v zariadeniach).

Toto pripojenie má však dosah iba niekoľko desiatok metrov.

Mobilné pripojenie

Mobilní operátori ponúkajú aj pripojenie technológiami 3G, u nás konkrétne UMTS, s rýchlosťami do 384 kb/s, HSPA do 14Mb/s, HSPA+ do 84.4 Mb/s . Dosah je väčší – niekoľko málo desiatok kilometrov. Vo väčších mestách je už bežné chytiť LTE pripojenie (technológia 3.9G) s prenosovými rýchlosťami do 100 Mb/s, no teoreticky až 326 Mb/s.

Technológia 4G má stanovenú hranicu 1Gb/s pre nepohybujúce sa zariadenia. Jej predstaviteľom je LTE Advanced s deklarovanými prenosovými rýchlosťami až 3,3Gb/s [ 3 ].

Satelitné pripojenie
Špeciálnym typom bezdrôtového pripojenia je pripojenie cez satelity. Jeho hlavnou výhodou je pripojenie aj na miestach, kde nie je ani len telefónne pripojenie. Dosahované rýchlosti sú v desiatkach Mb/s, no ich nevýhodou je oneskorenie prenosu dát, ktoré sa musia dostať až k satelitu a opäť na zem, čo v prípade napojenia na geostacionárny satelit môže byť aj oneskorenie 280 ms.

Riziká používania Internetu

Okrem nesporných výhod, ktoré moderný Internet ponúka, prináša aj nové riziká, ktoré ľudia často podceňujú alebo ich ani nedokážu správne identifikovať:

Strata súkromia

Prostredie Internetu je často zneužívanie na prenikanie do súkromia osôb. Na tento účel je často zneužívaná neznalosť a chamtivosť používateľov, a tak mnohí odovzdávajú svoje súkromie za zdanlivo bezplatné služby, ktoré im mnohé stránky ponúkajú, ale ich hlavným cieľom je skrytými spôsobmi nazhromaždiť čo najviac informácií.

Na súkromí používateľov majú založený svoj „biznis“ tie najväčšie technologické firmy, ako Facebook, či Google. Avšak nemenším rizikom sú slabo zabezpečené elektronické obchody, či iné služby malých poskytovateľov.

Kybernetické šikanovanie

Je opakujúce sa nepriateľské správanie namierené k obeti použitím informačných a komunikačných technológií. Internet ako nové médium ponúka aj nové možnosti obťažovania – prostredníctvom zverejňovania fotografií, osobných údajov, či ohovárania cez rôzne chaty.

Na kybernetické šikanovanie sú náchylné najmä u detí a mládež, ale nevyhýba sa ani dospelým, či podnikateľskému prostrediu, a je veľmi problematické takéto problémy riešiť.

Škodlivý softvér

Masové rozšírenie používania Internetu prináša nové možnosti šírenia škodlivého softvéru. „Bežnou“ súčasťou života sa stali trójske kone, či pojmy ako „pishing“ alebo phraming.

Na šírenie škodlivého softvéru sú zneužívané nie len zraniteľnosti operačných systémov a softvéru, ale aj zraniteľnosti webových, či iných vzdialených aplikácií, ktoré tak ponúkajú masový spôsob šírenia.

Internetové zločiny

Použitie Internetu otvára svoje možnosti nie len bežným používateľom, ale aj rôznym podvodníkom, či zločincom, ktorí tak môžu svoju pôsobnosť pomerne jednoducho rozšíriť na celý svet.

Tu patria nie len krádeže identity, či financií, ale aj, v poslednej dobe dosť čoraz rozšírenie, podvody vo falošných elektronických obchodoch a podobne.

Netiketa

Netiketa je súhrn všeobecných pravidiel slušného správania sa používateľov Internetu. Názov netiketa (angl. netiquette) vznikol spojením slov net – sieť a etika – súhrn pravidiel správania sa v danej spoločnosti.

Základy netikety sú definované v RFC: 1855 - Netiquette Guidelines a hoci tento dokument pochádza z roku 1995, vo veľkej miere platí dodnes.

 1. nezabúdajte, že na druhom konci sú ľudia a nie počítač

  To, čo anonymne napíšete stroju, by ste možno nikdy nepovedali dotyčnému do očí.

 2. dodržiavajte bežné pravidlá slušnosti

  Čo je zlé v bežnom živote, bude určite nevhodné aj na internete.

 3. zistite si, v akej spoločnosti sa nachádzate

  V diskusnej skupine platí zásada „Najprv počúvaj, až potom píš.“ Cez internet totiž komunikujete s ľuďmi z celého sveta a čo je v jednej skupine dovolené, v inej to môže byť neprípustné.

  Politika, náboženstvo a iné rozporuplné témy by mali byť diskutované s maximálnou ohľaduplnosťou a taktom, a výhradne v skupinách, kde je toto témou.

 4. majte ohľad k druhým

  Nie každý má rýchle internetové pripojenie ako vy. Mnohí sa pripájajú z domu cez pomalý modem alebo zdieľajú spoločné pripojenie. Neposielajte teda zbytočné a zbytočne veľké e-mailové správy bez predošlého súhlasu.

 5. nebuďte grobianom

  Nejedná sa len o vulgárne správanie. Publikovať nepravdivé informácie alebo niekoho ohovárať nie je vhodné.

  Snažte sa aj o správny pravopis, písanie bez diakritiky (dĺžne a mäkčene) už v súčasnosti nie sú problém.

 6. pomôžte, ak viete

  Ak naozaj viete odpoveď, pomôžte, ale nie za každú cenu – neznalosť môže byť (a často bude) rýchlo odhalená. Nezabúdajte, že hocako dobre mienená, ale nesprávna rada môže urobiť viac škody ako úžitku.

 7. rešpektujte súkromie iných.

  Správajte sa k informáciám o súkromí iných tak, ako by ste chceli, keby sa niekto iný dostal k vašemu súkromiu.

 8. nezneužívajte svoju moc a vedomosti

  Používatelia so špeciálnymi privilégiami, napr. správcovia serverov ktorí majú prístup k pošte ostatných musia mať dôveru bežných používateľov.

 9. odpúšťajte druhým chyby

  Aj vy ste niekedy začínali. Nemusíte hneď reagovať výsmešne alebo so zlosťou.

 10. nerozosielajte SPAM – nevyžiadanú poštu

  Za SPAM nie sú považované len nevyžiadané komerčné správy, ale často aj bežné, pre niekoho zábavné, správy. Do tejto kategórie patria aj reťazové a poplašné (hoax) správy.

 11. rešpektujte autorské práva iných

  Nevydávajte za svoju prácu niekoho iného. Obrázky, texty a rôzne iné súbory sa z internetu dajú ľahko stiahnuť, ale to neznamená, že sú vaše. Ak využijete prácu iných, mali by ste spomenúť ich autorstvo.

Tip

Majte na pamäti, že niektoré porušenia netikety môžu byť aj trestným činom, napr. neoprávnené zverejnenie osobných údajov.

Úlohy

 • vymenujte a popíšte služby Internetu
 • nájdite nedávne príklady elektronických zločinov
 • popíšte spôsoby a uveďte príklady sledovania používateľov
 • popíšte vlastnosti svojho pripojenia k Internetu
 • popíšte výhody/nevýhody svojho pripojenia k Internetu
 • vyberte dve pravidlá netikety, ktoré sú najčastejšie porušované a uveďte príklady