Okamžité správy

Okamžité správy (ang. IMInstant Messaging) je označovaná aj ako on-line komunikácia s je to forma elektronickej komunikácie v reálnom čase. Vo svojich začiatkoch boli okamžité správy určené výhradne na prenos textových správ a len prihláseným používateľom. Postupom času bola pridaná možnosť prenosu súborov a posielanie tzv. off-line správ, čiže správ používateľom, ktorí nie sú momentálne prihlásení.

Komunikáciu pomocou okamžitých správ poskytuje chatová služba Internetu a medzi najrozšírenejšie spôsoby okamžitých správ patria:

 • webchat – okamžité správy prostredníctvom webového prehliadača
 • IRC – najstarší chatovací protokol, poskytuje samostatné siete IRC
 • ICQ – proprietárny protokol, ktorý sa zaslúžil o masové rozšírenie chatu, dnes už nie je používaný
 • XMPP – chatovací protokol, ktorý oi. umožňuje úplnú decentralizáciu komunikácie
 • MQTT – pôvodne protokol na zber dát senzorov, prednostne určený pre IoT, ale využívaný aj na chat
 • SSE – súčasť špecifikácie HTML 5, ktorý dovoľuje aj vytvorenie chatu

Tip

ICQ bolo charakteristické dvomi „chuťovkami“ – už vtedy licencia dovoľovala používanie až od 13 rokov veku, a zároveň definovala, že všetko, čo je poslané cez ICQ sa stáva vlastníctvom ICQ…

V súčasnosti vzniká, pri používaní chatu, potreba ochrany súkromia, a tak sa čoraz viac presadzujú technológie OTR (Off-the-Record Messaging), ktoré poskytujú obdobu OpenPGP a S/MIME vo svete okamžitých správ, a poskytuje vzájomnú autentifikáciu používateľov a šifrovanie správ.

Komunikácia okamžitými správami je realizovaná dvomi základnými spôsobmi:

 • individuálna komunikácia – medzi dvomi používateľmi, ideálne zabezpečená
 • skupinová komunikácia – viacerí používatelia píšu naraz, MUC (Multi User Chat) v XMPP a kanál v IRC

WebChat

Webové chaty sú medzi používateľmi veľmi obľúbené, najmä vďaka jednoduchosti používania, ale neposkytujú všetky možnosti chatu. V súčasnosti sú využívané ako jedna zo súčastí sociálnych sietí.

Výhody
 • jednoduchosť nastavenia
 • jednoduchosť používania
 • využívaním webového prehliadača odpadá potreba samostatného softvéru
Nevýhody
 • nemožnosť decentralizácie – používatelia sú obmedzení na konkrétneho poskytovateľa
 • nemožnosť OTR – často cielene a stým spojená strata súkromia
 • obmedzené možnosti, napr. upozornenia (hoci toto sa príchodom HTML 5 zlepšilo)
 • zobrazovanie reklám, často cielených a často bývajú hlavným cieľom poskytovania služby

Väčšina proprietárnych poskytovateľov webového chatu poskytuje svoje služby práve s cieľom sledovania správania používateľov a svoje zisky tvorí predávaním týchto dát. Najmä spoločnosti Facebook je známa svojimi aktivitami v tomto smere, a napriek upozorneniam odborníkov a mnohými zverejnenými únikmi dát je naďalej masívne používaná – i keď počet sklamaných/obozretných používateľov pomaly stúpa.

IRC

Protokol okamžitých správ IRC (Internet Relay Chat) patrí k najstarším internetovým protokolom a je najstarším protokolom chatu (1988). Poskytuje čiastočnú decentralizáciu služieb – je možné budovať vlastné siete IRC, ale komunikácia je naďalej obmedzená len na používateľov rovnakej siete. Na komunikáciu s používateľmi v rôznych sieťach je potrebný účet v každej sieti.

Výhody
 • čiastočná decentralizácia a s tým spojená voľba poskytovateľa
 • možnosť OTR
 • minimálne reklamy
 • možnosť vytvoriť vlastnú sieť
 • široký výber softvéru
Nevýhody
 • len čiastočná decentralizácia a s tým spojená potreba viacerých účtov
 • nutnosť samostatného softvéru
 • nemožnosť viacnásobného prihlásenia

K najpoužívanejším sieťam IRC patrí:

 • FreeNode
 • IRCNet
 • QuakeNet
 • EFnet
 • Undernet
 • Rizon

Rada

Väčšina slobodného softvéru poskytuje svoju podporu práve cez IRC…

Najznámejší softvér:

 • mIRC
 • Miranda NG
 • ChatZilla
 • Pidgin
 • irssi

Tip

Viaceré siete IRC poskytujú aj možnosť webového chatu…

XMPP

Protokol XMPP (eXtensible Messaging and Presence Protocol) je otvorený protokol, ktorý sa vyvinul z proprietárneho protokolu Jabber. Poskytuje plne decentralizovanú sieť a umožňuje používateľom komunikovať s používateľmi akejkoľvek domény (servera) XMPP, hoci správca domény (servera) môže túto možnosť vypnúť.

Tip

Napr. Facebook v minulosti poskytoval komunikáciu pomocou XMPP, ale vypínal možnosť komunikácie s používateľmi inej siete…

Na rozdiel od iných protokolov IM poskytuje XMPP spôsob viacnásobného prihlásenia, ktoré dovoľuje rozlišovať cieľ doručenia správy (aby odpovede na správy od jedného prihlásenia neskončili v druhom klientovi). Každé prihlásenie rovnakého používateľa môže mať navyše nastavenú prioritu, ktorá určuje kam má byť správa doručovaná (čím nižšie číslo, tým vyššia priorita) a táto priorita môže byť automaticky menená pri zmene stavu používateľa (napr. neprítomný bude mať nižšiu).

Protokol XMPP používa identifikátor klienta vo formáte rovnakom ako je emailová adresa, tzn. meno@doména.tld, k čomu možno (pri prihlásení) voliteľne pripojiť identifikátor prihlásenia.

Okrem prenosu textových správ umožňuje XMPP aj prenos obrazu a zvuku, a teda dovoľuje video chat a, vďaka svojej rozšíriteľnosti, umožňuje široké využitie aj mimo IM, ako napr. komunikáciu medzi programmi, či senzormi.

Na ochranu súkromia poskytuje XMPP okrem OTR aj vlastné rozšírenie – OMEMO (OMEMO Multi-End Message and Object Encryption), ktoré dovoľuje synchronizáciu komunikácie medzi viacerými klientami (jedného používateľa).

Poznámka

Vo svojich začiatkoch nebol XMPP vhodný na použitie v mobilných zariadeniach, pretože intenzívnym prenosom prezentačných správ významne zaťažoval batériu (nebolo možno vypínať WiFi), ale v súčasnosti existujú rozšírenia protokolu, ktoré tento problém riešia (ale musí to by zapnuté na serveri).

Výhody
 • plne decentralizovaná sieť
 • možnosť OTR (OMEMO)
 • možnosť viacnásobného prihlásenia – role a priority prihlásenia
 • možnosť PubSub – pre senzory a IoT
Nevýhody
 • malé rozšírenie, málo používateľov
 • bez správneho nastavenia servera nevhodné pre mobilné zariadenia
 • pomerne komplikovaný protokol – náročnosť implementácie softvéru
 • pomerne malý výber softvéru

Príklad serverov XMPP:

 • jabbim.cz
 • jabbim.sk
 • movim.eu
 • môj vlastný server – nedostupný na verejnú registráciu ;-)

Príklad softvéru pre XMPP:

+ AstraChat -- Linux, Windows, MacOS, Andorid, iOS
+ Gajim -- Linux, Windows
+ Psi -- Linux, Windows, MacOS
+ Pidgin -- Linux, Windows, MacOS
+ poezio -- Linux, MacOS
+ profanity -- Linux, Windows, MacOS

Pidgin

Klient IM Pidgin je multiplatformný (Linux, Windows, MacOS) softvér, ktorý poskytuje podporu viacerých protokolov IM – konkrétne aj IRC aj XMPP.

Nastavenie účtu IRC

 1. pridať nový účet pomocou Účty -‣ Pridať ‣ Spravovať
 2. na záložke Základné vyplniť svoje prihlasovacie meno a meno servera (napr. irc.freenode.net)
 3. na záložke Pokročilé zadať meno autentifikačnej služby (napr. „NickServ“) a svoje heslo, prípadne aj lokálne meno
 4. prípadne upraviť číslo portu na záložke Pokročilé
Základné nastavenia IRC Pokročilé nastavenia IRC

Poznámka

Väčšina sietí IRC podporuje anonymné prihlásenie, tzn. účet si netreba vopred registrovať, ale po masívnych spamovacích útokoch koncom 10tych rokov 21. storočia väčšina sietí povoľuje anonymným používateľom len prístup na čítanie.

Nastavenie účtu XMPP

 1. pridať nový účet pomocou Účty -‣ Pridať ‣ Spravovať
 2. na záložke Základné vyplniť svoje prihlasovacie meno, heslo a doménu (napr. jabbim.cz)
 3. prípadne nastaviť zdroj na záložke Základné – jedná sa o rozlišovací identifikátor viacnásobného prihlásenia, ak je prázdny, Pidgin vygeneruje náhodný
Pokročilé nastavenia IRC

Poznámka

Väčšina serverov XMPP vyžaduje registráciu, ale niektoré registráciu nových používateľov zakazujú.

Úlohy

 • nainštalujte klienta IM
 • nastavte anonymný účet IRC na FreeNode
 • vytvorte kanál IRC pre triedu
 • zhromaždite prezývky spolužiakov v IRC a pridajte si ich medzi priateľov
 • pozvite spolužiakov do vytvoreného kanála IRC
 • zaregistruje a nastavte si účet XMPP
 • vytvorte MUC pre triedu
 • zhromaždite identifikátory spolužiakov v XMPP a pridajte si ich medzi priateľov
 • pozvite spolužiakov do vytvoreného MUC XMPP