Inštalácia programov

Inštalácia programov v OS Linux sa od inštalácie v OS Windows líši a márne budete hľadať nejakú formu setup.exe. Väčšina linuxových distribúcií (vrátane Debian) poskytuje vlastné úložisko dostupného softvéru a sadu nástrojov na prácu so softvérom v tomto úložisku. Softvér v úložisku je organizovaný do tzv. balíkov.

Tip

Okrem inštalácie softvéru z úložiska distribúcie, je možno inštalovať softvér zostavením zo zdrojových kódov.

V operačnom systéme Debian/Linux slúžia na inštaláciu softvéru dva základné nástroje:

  • dpkg – nástroj na prácu s jednotlivými balíkmi softvéru v lokálnom súborovom systéme
  • apt-get (v novších systémoch apt) – nástroj na prácu s balíkmi vo vzdialenom úložisku

Nastavenia vzdialeného úložiska sú uložené v súbore /etc/apt/sources.list, a na bežné použitie stačí jeden riadok, napr.:

deb http://ftp.sk.debian.org/debian/ stable main non-free contrib

Riadok v príklade udáva:

  • použiť úložisko balíkov deb z http://ftp.sk.debian.org/debian/
  • použiť balíky z verzie stable
  • použiť balíky zo sekcií main, non-free a contrib

Rada

Pokiaľ ste Debian/Linux nainštalovali z úplného inštalačného CD/DVD (nie sieťová inštalácia), treba z tohoto súboru odstrániť riadok, ktorý začína cdrom.

Pred každou inštaláciou nového softvéru je potrebné zaktualizovať zoznam balíkov:

apt-get update

Pokiaľ chcete nainštalovať všetky aktualizácie, stačí zadať:

apt-get upgrade

Na nainštalovanie balíka stačí:

apt-get install <balík>

Pri inštalácii balíka pomocou nástroja apt-get tento vyberie aj všetok softvér, ktorý je daným balíkom vyžadovaný (a predvoelne aj odporúčaný) a po inštalácii vykoná jeho základnú konfiguráciu. Konfigurácia môže byť doplnená dialógmi, kde si môžete zvoliť niektoré voľby (ak je to potrebné).

Tip

V jednom príkaze možno inštalovať aj viac balíkov naraz.

Ako vhodný príklad je inštalácia správcu súborov Midnight Commander:

apt-get install mc

Odinštalovať balík možno pomocou:

apt-get remove <balík>

Takéto odinštalovanie ponechá v systéme konfiguráciu balíka (ak konfiguráciu využíva), takže po opätovnej inštalácii je balík v stave, ako bol pred odinštalovaním. Ak to nie je žiadúce, možno všetky konfiguračné súbory pri odinštalovaní odstrániť:

apt-get remove --purge <balík>

Pokiaľ chcete znova spustiť poinštalačnú konfiguráciu balíka, treba zadať:

dpkg-reconfigure <balík>