Nastavenie OS

Medzi základné nastavenia operačného systému po inštalácii patrí:

 • nastavenie siete
 • nastavenie používateľov
 • nastavenie lokalizácie
 • nastavenie rozlíšenia monitora
 • nastavenie vyhladzovania písma

Tip

Vo VirtualBox zaistite použite premostenej siete.

Nastavenie siete

 1. nastavte sieť na automatickú konfiguráciu z DHCP, vypíšte nastavenia a skontrolujte funkčnosť siete
 2. nastavte sieť manuálne (podľa zadania), vypíšte nastavenia a skontrolujte funkčnosť siete

Nastavenie používateľov

 1. vypíšte existujúcich používateľov
 2. pridajte bežného používateľa majster a nastavte mu meno
 3. pridajte správcu systému ziak a nastavte mu meno
 4. zmeňte typ účtu majster na správcu
 5. zmeňte typ účtu ziak na bežného používateľa
 6. nastavte trvalú platnosť hesla účtu majster
 7. nastavte vynútenie zmeny hesla pri prihlásení účtu ziak

Nastavenie lokalizácie

 1. pridajte sekundárnu klávesnicu, napr. anglickú
 2. nastavte predvolenú klávesnicu používateľa
 3. zmeňte nastavenia zobrazenia meny a dátumu

Nastavenie rozlíšenia monitora

 1. nastavte iné rozlíšenie monitora
 2. porovnajte zobrazenie rôznych rozlíšení

Nastavenie vyhladzovania písma

 1. vypnite a potom znova zapnite vyhladzovanie písma
 2. porovnajte rozdiel v zobrazení
 3. nastavte zlé a dobré vyhladzovanie písma
 4. porovnajte rozdiel v zobrazení