Inštalácia Linux

Operačný systém Linux vychádza z operačného systému Unix a slúži ako základ operačného systému Android. Linux poskytuje univerzálny operačný systém, ktorý môže byť nastavený (nainštalovaný) s alebo i bez grafického rozhrania a môže byť použitý ako osobný počítač ale aj ako server.

K dispozícii je nespočetné množstvo rôznych distribúcií, napr:

 • Debian Linux
 • Mint Linux
 • Ubuntu
 • Fedora
 • CentOS
 • a mnoho ďalších

Na rozdiel od operačného systému Windows je súčasťou inštalácie väčšiny distribúcií úplná sada používateľského/serverového softvéru.

Tip

Distribúcia Ubuntu je určená začiatočníkom a zase Debian veľmi skúseným používateľom. Ostatné sú určené pre rôzne stupne znalosti, ale všeobecne vyžaduje väčšie znalosti ako operačný systém Windows.

Inštalácia

Nainštalujte Operačný systém Debian Linux vo virtuálnom prostredí VirtualBox:

 1. vytvorte virtuálny stroj:
  • meno: Deb
  • typ: Linux 64-bit
  • RAM: 1024 MiB
  • disk: 15 GiB
  • typ siete: NAT
 2. pripravte tri partície:
  • jedna 13 GiB – súborový systém ext4
  • druhá 1 GiB – súborový systém swap
  • tretia 1 GiB – súborový systém ext4
 3. nainštalujte OS
  • meno počítača: virtlinX
  • grafické prostredie: XFCE
  • nastavenie IP podľa zadania
 4. vytvorte dvoch používateľov:
  • spravca – administrátorský účet
  • student – bežný účet

Zistenie stavu

Po nainštalovaní:

 1. vypíšte nastavenia siete
 2. skontrolujte funkčnosť siete
 3. vypíšte používateľov
 4. vypíšte členstvo používateľov v skupinách
 5. skontrolujte voľné miesto na disku
 6. spracujte prezentáciu s postupom a výsledkom inštalácie