Inštalácia Windows

Operačný systém Windows je vydávaný v dvoch základných sadách – pre osobné počítače a pre server. Pre osobné počítače je k dispozícii v rôznych zostavách, ktoré sa líšia možnosťami práce v sieti a nastaveniach. Všetky vydania Windows sú platené.

Operačný systém Windows prezentujú autori ako vhodný pre každého, bez nutnosti špeciálnych vedomostí (pre každ=ho), ale jeho správne (a bezpečné) nastavenie vedomosti vyžaduje…

Po nainštalovaní operačného systému Windows je k dispozícii len základná zostava softvéru, ktorá len málokomu poskytuje možnosť plnohodnotného využitia počítača a vyžaduje inštaláciu dodatočného softvéru.

Inštalácia

Nainštalujte Operačný systém Windows 7 vo virtuálnom prostredí VirtualBox:

 1. vytvorte virtuálny stroj:
  • meno: Win7
  • typ: Windows 7
  • RAM: 1024 MiB
  • disk: 15 GiB
  • typ siete: NAT
 2. pripravte dve partície:
  • prvá 14 GiB
  • druhá zvyšok
  • obe súborový systém NTFS
 3. nainštalujte OS
  • meno počítača: virtwinX
  • pracovná skupina: IVEK
  • nastavenie IP podľa zadania
 4. nainštalujte ovládače (VirtualBox Guest Additions)
 5. vytvorte dvoch používateľov:
  • spravca – administrátorský účet
  • student – bežný účet

Zistenie stavu

Po nainštalovaní:

 1. vypíšte nastavenia siete
 2. skontrolujte funkčnosť siete
 3. vypíšte používateľov
 4. vypíšte členstvo používateľov v skupinách
 5. skontrolujte voľné miesto na disku
 6. spracujte prezentáciu s postupom a výsledkom inštalácie