Rozdelenie disku a partície

Vo VirtualBox vytvorte virtuálny počítač s dvomi diskami SATA, na každom použite iný typ tabuľky rozdelenia disku:

 • meno: diskyX
 • typ: Linux 64-bit
 • RAM: 512 MiB
 • disky: oba 10 GiB

Pomocou SystemRescue CD rozdeľte disky na partície:

MBR
 • vytvorte päť partícií s ľubovoľnou veľkosťou
 • vhodne rozhodnite medzi primárnou a logickou partíciou
 • použite súborové systémy: ext4, swap, NTFS a BTRFS
GPT
 • vytvorte päť partícií s ľubovoľnou veľkosťou
 • použite súborové systémy: ext4, swap, NTFS a BTRFS

Po vytvorení partícií:

 • vypíšte dostupné disky
 • vypíšte typ tabuľky rozdelenia diskov
 • vypíšte partície každého disku
 • vypíšte typ súborového systému každej partície
 • zmeňte veľkosť partícií na 6 GiB, 4 GiB, 1 GiB, 2 GiB a 2 GiB
 • s postupu rozdeľovania diskov, zmeny veľkosti a výpisov spracujte prezentáciu