BIOS a UEFI

BIOS i UEFI sú základný firmvér počítača, ktorého úlohou je prvotná inicializácia hardvéru, vykonanie POST a spustenie operačného systému. Nastavenia oboch sú dostupné v SETUP, ktorý možno spustiť pri štarte počítača pomocou príslušnej klávesovej skratky, ktorá sa môže na jednotlivých počítačoch líšiť.

  1. zistite klávesovú skratku na spustenie SETUP
  2. spustite SETUP
  3. preskúmajte dostupné možnosti nastavenia

Po obznámení sa so SETUPom nájdite nastavenie:

  • dátumu a času
  • dostupných pevných a optických diskov
  • napájania a prebúdzania
  • integrovaných (na základnej doske) zariadení
  • poradie štartu OS (boot)