Nastavenie IP adresy

Aby stroj mohol komunikovať v sieti TCP/IP, musí mať nastavenú adresu IP (resp. IPv6), pričom väčšina súčasných operačných systémov poskytuje viacero spôsobov jej nastavenia:

Statické nastavenie

Správca počítača nastaví potrebné informácie ručne – takéto nastavenie je náchylné na chyby (preklep adresy) a náročné na údržbu (pri zmene nastavení treba ručne zmeniť zmeniť na všetkých strojoch siete).

Statické nastavenie je používanú pri strojoch, ktoré poskytujú služby pre celú sieť – servery, smerovače apod.

Dynamické nastavenie

Počítač si pri spustení vyžiada nastavenia zo servera DHCP – takéto nastavenie je predvolené vo Windows, je pohodlné a jednoduché na údržbu, ale vyžaduje server DHCP a stroj môže zakaždým dostať inú adresu.

Dynamické nastavenie je vhodné pre bežné klientské stroje, pričom DHCP môže byť nastavená aj tak, aby konkrétny stroj dostal vždy rovnakú adresu.

Automatické nastavenie

Počítač si sám nastaví adresu z rozsahu APIPA – toto nastavenie sa používa, ak v sieti nie je DHCP a nie je nastavená ani statická adresa.

Automatické nastavenie neumožňuje komunikáciu mimo LAN a ani so strojmi v LAN, ktorú majú reálnu adresu (či už statickú alebo dynamickú).

Aby stroj mohol v sieti komunikovať, vyžaduje nastavenie:

 • adresa IP/IPv6
 • maska siete
 • adresa brány
 • adresa servera DNS

Nie všetky tieto nastavenia sú vyslovene nutné:

 • bez adresy brány bude možná len komunikácia v LAN
 • bez adresy servera DNS bude možná len komunikácia pomocou adries IP/IPv6 (tzn. bez mien strojov)

Postup nastavenia siete sa líši podľa operačného systému.

Windows

Vlastnosti rozhrania

Vo windows možno nastavieť vlastnosti siete v grafickom rozhraní.

 1. Spustite Ovládací panel ‣ Sieť a Internet ‣ Centrum sietí ‣ Zmeniť nastavenie adaptéra
 2. pravým tlačidlom na príslušný sieťový adaptér (väčšinou „Lokálne pripojenie X“) a zvoliť Vlastnosti
 3. kliknite na „Internet Protocol Version 4/6“ a zvoľte znova Vlastnosti
 4. vo vlastnostiach príslušného protokolu možno zadať zvolené nastavenia
 5. po dokončení nastavenia je potrebné zatvoriť všetky okná nastavenia IP, aby sa zmeny nastavenia prejavili

Vo vlastnostiach potom možno nastaviť statické, dynamické alebo automatické nastavenie IP:

Statické nastavenie IP Dynamické nastavenie IP Automatické nastavenie IP

Poznámka

Existuje aj možnosť nastavenia IP v príkazovom riadku.

Linux

V operačnom systéme Linux existuje viacero grafických nástrojov na nastavenie IP, líšia sa podľa použitého pracovného prostredia, resp. podľa použitého správcu siete. Nastavenie v príkazovom riadku je síce všade rovnaké, ale tieto zmeny nie sú uložené, ale platia len do reštartu stroja, preto je vhodné meniť nastavenie v textovom konfiguračnom súbore.

Umiestnenie tohoto konfiguračného súboru sa líši podľa distribúcie, ale v systémoch Debian je nastavenie v súbore /etc/network/interfaces:

 1. otvoriť konfiguračný súbor v textovom editore:

  nano /etc/network/interfaces
  
 2. po dokončení nastavenia zavrieť pomocou F2 a potvrdiť uloženie

Nastavenie servera DNS je v súbore /etc/resolv.conf.

Nastavenie v tomto súbore je členené podľa mena rozhrania (tu eth0) a podľa protokolu (IP/IPv6) – nutné zadať príslušné hodnoty:

 • statické nastavenie:

  • v súbore interfaces:

   auto eth0
   iface eth0 inet static
     address XXX.XXX.XXX.XXX
     netmask XXX.XXX.XXX.XXX
     gateway XXX.XXX.XXX.XXX
   
   iface eth0 inet6 static
     address XXX::XXX
     netmask XXX::XXX
     gateway XXX::XXX
   
  • v súbore resolv.conf:

   nameserver XXX.XXX.XXX.XXX
   nameserver XXX::XXX
   
 • dynamické nastavenie stačí v súbore interfaces:

  auto eth0
  iface eth0 inet dhcp
  

Tip

Automatické nastavenie IP vyžaduje inštaláciu dodatočného softvéru…

Kontrola nastavenia

Najjednoduchšia kontrola nastavenia je pomocou protokolu ICMP, ktorý sprístupňuje nástroj ping:

 1. kontrola nastavenia IP a masky:

  ping IP_v_LAN
  

  Vhodná je IP brány

 2. kontrola nastavenia IP, masky a brány:

  ping IP_vo_WAN
  

  Vhodná je IP 8.8.8.8.

 3. kontrola nastavenia IP, masky, brány a DNS:

  ping meno_vo_WAN
  

  Vhodné meno je napr. sosematej.sk.

Úloha

Vo Windows nastavte:

Tip

V 2xx doplňte za xx číslo svojho počítača, napr. 01, 05, …

Statické nastavenie
 1. nastavte len adresu a masku: 192.168.1.2xx/24, vypíšte nastavenie a skontrolujte pomocou ping
 2. nastavte adresu a masku z predošlého kroku a pridajte IP brány 192.168.1.1, vypíšte nastavenie a skontrolujte pomocou ping
 3. nastavte adresu, masku a bránu z predošlého kroku a pridajte IP DNS 192.168.1.1, vypíšte nastavenie a skontrolujte pomocou ping
Dynamické nastavenie
 1. zmeňte nastavenie na dynamické, vypíšte nastavenie a skontrolujte pomocou ping
Automatické nastavenie
 1. skontrolujte, že je zvolené dynamické nastavenie
 2. odpojte sieťový kábel
 3. reštartujte počítač
 4. pozrite nastavenie IP

Výsledky spracujte vo forme prezentácie.