IP adresy

Adresy IP slúžia na identifikáciu stroja v sieťach TCP/IP a na vytváranie ich logických celkov – sietí (a podsietí) IP. Názov adries (IP) je odvodený od používaného protokolu (IP/IPv6) a súčasnosti sa používajú dve verzie adries:

 • adresy IP – staršia, široko používaná, verzia protokol IP
 • adresy IPv6 – novšia, zatiaľ málo rozšírená, protokol IPv6

Úloha

Identifikujte účel, verejnú/neverejnú adresu a masku siete (odvodenú z triedy) týchto adries IP:

 • 84.151.21.158
 • 10.162.2.129
 • 188.213.251.117
 • 172.25.194.65
 • 141.92.88.204
 • 42.43.59.210
 • 192.168.182.12
 • 115.60.20.79
 • 3.231.8.187
 • 135.23.178.21

Identifikujte typ (kategóriu) unicastových adries adries IPV6 a vytvorte ich úplný zápis (bez skracovania):

 • fd20:eefc:5945:10::11
 • 2001:470:5b81:10::11
 • fd20:254:32a:87::fc5
 • 2a00:ac:4b1:f::fc5
 • fe80::96c6:91ff:fe12:e24

Výsledky spracujte vo forme prezentácie a pridajte popis typov a kategórií adries IP a IPv6.