Delič frekvencie

Delič frekvencie je logický obvod, ktorý vytvára výstupný signál s menšou frekvenciou ako je vstupný. Najjednoduchší delič frekvencie je preklápací obvod typu T, ktorého výstup má vždy polovičnú frekvenciu frekvenciu vstupu. Ich zreťazením možno vytvoriť čítač, ktorý je vlastne deličom frekvencie v mocninách 2 (2, 4, 8, …).

V prípade potreby delenia iným deliteľom ako je mocnina dvojky, je potrebné pridať logický obvod, ktorý vynuluje čítač po požadovanom počte impulzov. Často používaný je napr. delič desiatimi.

Čítač

Čítač je logický obvod, ktorý počíta impulzy.

Najjednoduchšou realizáciou čítača je z preklápacích obvodov T, resp. D/JK v režime T, pričom možno rozlíšiť dva typy čítačov:

Vzostupný čítač

Zvyšuje svoju hodnotu, nazývaný aj čítač vpred.

čítač vpred
Zostupný čítač

Znižuje svoju hodnotu, nazývaný aj čítač vzad.

čítač vzad

Delič desiatimi

Princíp spočíva vo vynulovaní čítača pri dosiahnutí stavu výstupov o jedna vyššom, ako požadovaný deliteľ. V prípade deliča desiatimi teda treba čítač vpred vynulovať pri dosiahnutí jedenásteho stavu (ktorý predstavuje číslo 10). Tentokrát je obvod deliča (čítača) zostavený z preklápacích obvodov typu D, zapojených v režime typu T:

delič desiatimi