Jednoduchý logický obvod

Najjednoduchšími logickými obvodmi sú samostatné logické hradlá, ktoré plnia funkcie základných logických funkcií AND, OR a XOR a ich negovaných doplnkov.

Hradlo NOT

hradlo NOT
A NOT A
0 1
1 0

Hradlo OR

hradlo OR
A B A OR B
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1

Hradlo AND

hradlo AND
A B A AND B
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1

Hradlo NOR

hradlo NOR
A B A NOR B
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 0

Hradlo NAND

hradlo NAND
A B A NAND B
0 0 1
0 1 1
1 0 1
1 1 0

Hradlo XOR

hradlo XOR
A B A XOR B
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0

Hradlo XNOR

hradlo XNOR
A B A XNOR B
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 1