Tvorba pravdivostnej tabuľky

Pravdivostná tabuľka je nástroj na zápis závislosti výstupu na stave vstupov kombinačných obvodov. Pravdivostná tabuľka musí obsahovať všetky možné kombinácie vstupov, pričom výstupy, okrem stavov 0 a 1, môžu mať stav X, čiže podľa potreby riešenia obvodu to môže byť 0 alebo 1.

Výstup môže byť v stave X ak:

  • stav výstupu danej kombinácie nie je použitý
  • daná kombinácia vstupov nemôže nastať

Počet všetkých možných kombinácií je daný vzorcom:

kombinacii = 2^{vstupov}

Napríklad:

Vstupov Kombinácií
1 2
2 4
3 8
4 16
5 32

Jednoduchý semafor

Zostavte pravdivostnú tabuľku prechodu vozidla križovatkou riadenou prostým semaforom:

jednoduchý semafor
Vstupy
Farba Vstup
červená A
oranžová B
zelená C
Výstup
Stav Výstup
stoj 0
choď 1
nezáleží X

Semafor so šípkou

Zostavte pravdivostnú tabuľku prechodu vozidla križovatkou riadenou semaforom so šípkou vpravo. Vytvorte samostatné výstupy pre prechod križovatkou vpravo a v ostatných smeroch:

jednoduchý semafor
Vstupy
Farba Vstup
červená A
oranžová B
zelená C
šípka D
Výstupy
Stav Výstupy
stoj 0
choď 1
nezáleží X

Sedem-segmentový displej

Nakreslite zobrazenia šestnástkových znakov (0 – 1 a A – F) na sedem-segmentovom zobrazovači, určite počet vstupov a vytvorte pravdivostnú tabuľku.