CAD v IT

Oblasť CAD v IT zahŕňa najmä nástroje na kreslenie sieťových diagramov, niektoré s podporou monitorovania dostupnosti strojov alebo i ich služieb. V prípade použitia sieťových prvkov s podporou automatickej identifikácie zariadení, niektoré nástroje poskytujú automatické kreslenie topológie.

Diagramy siete sú dôležitý nástroj na dokumentovanie topológie siete:

 • dovoľujú pochopenie topológie siete
 • dovoľujú dokumentovanie vlastností siete
 • zrýchľujú identifikáciu a odstraňovanie problémov
 • zlepšujú vizuálnu prezentáciu

Nástroje na diagramyZásady tvorby

Zásady tvorby diagramov:

 1. začať vždy náčrtom ceruzou na papieri
  • vhodné rozloženie dovolí pochopiť obsah i laikovi
  • správne rozloženie výrazne zlepšuje prehľadnosť diagramu
 2. klásť dôraz na formát informácií
  • používať vhodné ikony
  • používať vhodné veľkosti, hrúbky i sklon písma
  • používať farebné písmo
 3. využívať vrstvy
  • dovoľuje uchovávať (a zobrazovať) rôzne informácie, podľa aktuálnej potreby alebo cieľa
  • dovoľuje v spoločnom diagrame používať aj neverejné dáta, bez nutnosti ich zverejnenia
 4. zamykať objekty
  • pomocou vrstiev alebo priamym zamknutím
  • predchádza neúmyselnému posunutiu prvkov
 5. vyhýbať sa krížením spojení
  • vizuálne prerušiť spoje okolo kríženia
  • použiť spojky na identifikáciu prerušených spojov
  • používať značku mraku
 6. kresliť hierarchicky
  • znova zvyšuje prehľadnosť
 7. používať vnorené diagramy
  • vnorené diagramy presúvajú podrobnosti do iného diagramu
 8. používať pomocné čiary
  • uľahčujú prichytávanie položiek do pravidelných tvarov
 9. použiť legendu
  • vysvetliť, čo ikony a značky znamenajú
  • možno si pripraviť univerzálnu, ktorú vkladať do každého diagramu
 10. výkres vyžaduje okraje
  • okraje vizuálne ohraničia výkres
  • pridať informácie o projekte – meno, revíziu, dátum vytvorenia/úpravy
 11. používať prípojné body
  • nepridávať spoje „do prázdna“
 12. zvážiť cieľovú skupinu
  • hĺbka technických podrobností diagramu závisí od toho, kto má diagram používať
 13. na textové polia používať priehľadné pozadie
  • ich použitie v diagrame tak nezakryje iné podrobnosti
 14. vytvorte si vlastnú sadu ikôn
  • zoskupenie a sprístupnenie najpoužívanejších ikon urýchľuje prácu
  • vytvorenie vlastných ikon môže zvýšiť prehľadnosť
 15. používať farebnú schému
  • dovoľuje vytvoriť identitu spoločnosti