Typy zálohovania

Pri vytváraní záloh sa dá rozoznať viacero typov zálohovanie, ktoré možno rozdeliť podľa spôsobu vytvárania a spôsobu ich ukladania. Každý z týchto typov môže byť komprimovaný alebo nekomprimovaný.

Zálohovanie možno rozdeliť na základe rôznych uhlov pohľadu:

Spôsob tvorby

Z pohľadu spôsobu tvorby zálohy možno rozlíšiť:

Online zálohovanie
 • záloha je vytvárané za bežného chodu počítača
 • nie každý softvér zvládne zmenu dát počas zálohovania
Offline zálohovanie
 • záloha je vytváraná mimo bežného chodu počítača, napríklad zavedením špeciálneho operačného systému z CD/DVD
 • nehrozí zmena dát počas vytvárania zálohy
 • nie vždy je možné vyradiť počítač z bežnej prevádzky

Spôsob ukladania

Podľa spôsobu ukladania zálohy možno rozlišovať:

Lokálna záloha
 • zálohy sú ukladané na lokálne médium (disk, disketa, …), či už interné alebo externé (vymeniteľné)
 • poskytuje rovnaké zabezpečenie dát ako má príslušný počítač
 • nevyžaduje sieťové spojenie
 • väčšinou poskytuje rýchly zápis dát
Sieťová záloha
 • zálohy sú ukladané po sieti na vzdialený stroj
 • vyžaduje zvýšené zabezpečenie, najmä pri ukladaní na cudzí stroj (cloud, Internet)
 • vyžaduje sieťové (Internetové) pripojenie
 • rýchlosť zápisu/obnovy dát závisí od rýchlosti a vyťaženia siete

Tip

Najmä v prípade ukladania záloh na cudzom stroji (cloud, Internet), je veľmi dôležité zvoliť zálohovacie riešenie s podporou autentifikácie a šifrovania, aby sa k uloženým dátam nemohol dostať hocikto.

Spôsob vytvárania

Pri vytváraní záloh je dôležité uchovávať si viac ako jednu zálohu (z časového pohľadu), pretože poškodenie/stratu dát si nemusíte všimnúť hneď. Z tohoto pohľadu existuje niekoľko základných typov zálohovania:

Úplná záloha
 • pri každom zálohovaní vytvára úplnú kópiu všetkých dát
 • je náročná na úložné miesto, pretože každá záloha vytvára kópiu i nezmenených (tzn. všetkých) dát
 • je jednoduché na obnovu, pretože každá záloha obsahuje všetko, stačí obnoviť dáta z jednej zálohy
Prírastková záloha
 • najprv vytvorí úplnú zálohu a potom pri každom zálohovaní vytvára zálohu len zmenených dát
 • šetrí miesto na disku, pretože sa ukladajú len zmenené dáta
 • je náročná na obnovu dát, pretože je potrebné obnovovať zo všetkých záloh v rade
 • zmeny dát sú riešené rôzne – jednoduchšie systémy ukladajú vždy celý zmenený súbor, komplexnejšie systémy zálohujú len zmenené časti súborov
Kombinovaná záloha
 • vzniká pravidelnou kombináciou úplnej a prírastkovej zálohy
 • zaberá viac miesta ako prírastková, kvôli viacnásobným úplným zálohám
 • je menej náročná na obnovu, pretože stačí obnova všetkých záloh od poslednej úplnej zálohy
Rozdielová záloha
 • najprv vytvorí úplnú zálohu a potom pri každom zálohovaní vytvára zálohu rozdielov oproti poslednej plnej zálohe
 • šetrí miesto na disku podobne ako prírastková, ale pri veľkých intervaloch úplnej zálohy a častých zmenách môže byť potreba disku veľká
 • je jednoduchá na obnovu, stačí obnoviť úplnú zálohu a potom poslednú rozdielovú zálohu
 • zmeny dát sú riešené rôzne – jednoduchšie systémy ukladajú vždy celý zmenený súbor, komplexnejšie systémy zálohujú len zmenené časti súborov
Deduplikačná záloha
 • je obdobou kombinovanej zálohy, ale kombinovanie úplnej a prírastkovej zálohy robí interne zálohovací softvér
 • šetrí miesto na disku, pretože sa ukladajú len zmenené dáta
 • poskytuje jednoduchšiu obnovu, pretože každá záloha je obdobou úplnej
Priebežná záloha
 • namiesto periodických záloh zaznamenáva každý zápis do žurnálu zmien