Zápis algoritmu

Slovný zápis
 • zrozumiteľný pre ľudí
 • nezrozumiteľný pre počítače
 • závislý na jazyku zápisu
Grafický zápis
 • zrozumiteľný pre ľudí
 • nezrozumiteľný pre počítače
 • nezávislý na jazyku
Programovací jazyk
 • nezrozumiteľný pre ľudí
 • zrozumiteľný pre počítače
 • závislý na jazyku
Forma zápisu Zrozumiteľnosť pre ľudí Zrozumiteľnosť pre počítače Závislosť na jazyku
Slovný zápis
ano
nie
ano
Grafický zápis
ano
nie
nie
Programovací jazyk
nie
ano
ano

Slovný zápis

Slovný zápis algoritmu je výsledkom rozboru zadania úlohy. Je napísaný voľným textom a mal by obsahovať:

 • zoznam a popis vstupov
 • zoznam a popis výstupov
 • popis postupu riešenia úlohy

Problémom slovného zápisu algoritmu je jeho nepresnosť, pretože voľný text si každý môže vyložiť mierne inak. Zápis algoritmu v tejto forme nie je vhodný pre počítače, pretože mu nerozumejú.

Grafický zápis

Grafický zápis algoritmov sa používa najmä kvôli tomu, že nie je závislý na programovacom jazyku, a tak je to univerzálny zápis. V súčasnosti sa vo všeobecnosti používa grafický zápis pomocou vývojových diagramov, ktorých značky sú definované medzinárodnou normou, čím je dosahovaná jeho univerzálnosť.

Jedinou nevýhodou grafického zápisu je, že nie je zrozumiteľný pre počítače, ale vďaka jeho univerzálnosti nie je prepis do programovacieho jazyka problém.

Programovací jazyk