Tvorba algoritmu

Tvorbou programov pre počítač sa zaoberá softvérové inžinierstvo. Tvorba programu prebieha v štyroch etapách:

 1. rozbor problému
  • definovanie presnej odpovede na otázku, čo treba riešiť
  • formulácia zadania problému
  • formulácia požiadavkov na vznikajúci program.
 2. návrh riešenia
  • preskúmanie, ako daný problém riešiť
  • pri hľadaní riešenia treba vychádzať z toho, čo o danej oblasti vieme, aké prostriedky sú k dispozícii
  • výsledkom je algoritmus vedúci k splneniu úlohy
 3. realizácia
  • prepis navrhovaného algoritmu do programovacieho jazyka
  • súčasťou je aj napr. príprava obrázkov, zvuku, hudby a pod.
 4. údržba
  • vytvorený program sa už používa
  • pri jeho údržbe sú odhaľované a opravované skryté chyby, program je prispôsobovaný požiadavkám používateľov
  • vývoj novšej verzie a pod.

Postup zdola nahor

Pri tomto postupe je nutné pri rozbore úlohy a identifikovať čo najmenšie (a čo najuniverzálnejšie) úlohy, pre ktoré sú potom pri návrhu riešenia vytvorené algoritmy. Postupným skladaním týchto malých úloh vzniká algoritmus riešenia úlohy ako celku.

Výhodou tohoto postupu je, že minimálne algoritmu sú natoľko univerzálne, že umožňujú použitie aj v neskorších programoch, a tak si programátor, postupným zhromažďovaním algoritmov, buduje knižnicu hotových algoritmov, ktoré neskôr využíva ako kocky stavebnice.

Táto metóda však vyžaduje určitý stupeň skúseností, preto nie je celkom vhodná pre začínajúcich programátorov.

Postup zhora nadol

Pri tomto postupe je najprv riešená úloha ako celok, ktorý je pri návrhu riešenia postupne rozpracovaný do hlbších a hlbších detailov vytváraním malých algoritmov.

Výhodou tohoto postupu je, že umožňuje postupne odhaľovať (a riešiť) jednotlivé dielčie problémy, čím je vhodná pre začínajúcich programátorov.

Nevýhodou tohoto postupu je, že vzniknuté malé algoritmy nebývajú dostatočne univerzálne, a tak ich nie vždy možno neskôr využiť znova.