Elektronická pošta

Elektronická pošta (alebo email) je spôsob offline komunikácie, pomocou ktorého možno iným používateľom posielať textové správy. Netextový obsah (napr. obrázky) možno posielať ako prílohy.

Na prácu s elektronickou poštou je potrebná emailová schránka (s adresou) a nástroj na prístup k elektronickej pošte:

 • emailová schránka je úložisko správ u poskytovateľa elektronickej pošty
 • poštový klient je softvér na prácu s elektronickou poštou

Emailovú schránku možno získať:

 • bezplatný email (freemail) – často obmedzená funkčnosť a/alebo spoľahlivosť, nemožnosť zvoliť doménovú časť (za @), často pridáva reklamu
 • poskytovateľ pripojenia k internetu (ISP) – spoľahlivejšie, nemožnosť zvoliť doménovú časť (za @), zviazané s poskytovateľom (pri zmene pripojenia, zmeníte aj emailovú adresu)
 • súčasť hostingu (samostatný email alebo spoločne s webovým) – poskytuje nezávislosť od ISP a spoľahlivé služby

Prístup k elektronickej pošte:

 • webmail – prístup k elektronickej pošte cez webový prehliadač
  • minimálne nastavenie – vhodné pre neznalých
  • minimálne prispôsobenie – závislé na rozhodnutí poskytovateľa webmailu
  • minimálne súkromie – nemožnosť šifrovania, zobrazovanie správ HTML, napr GMail má v podmienkach použitia spracovanie obsahu vašich správ
  • minimálna agregácia – obmedzené možnosti prístupu k rôznym poštovým schránkam (od rôznych poskytovateľov)
 • poštový klient – prístup k elektronickej pošte pomocou špecializovaného softvéru
  • nutné nastavenie – vyžaduje určitú úroveň znalostí a riziko nesprávneho nastavenia
  • možnosť prispôsobenie – závislé na použitom programe
  • zaistené súkromie – v závislosti na použitom programe možno plnohodnotne využiť šifrovanie správ a možnosť vypnúť zobrazovanie správ HTML, možnosť ukladať správy len vo svojom počítači
  • agregácia – neobmedzené možnosti prístupu k rôznym poštovým schránkam (od rôznych poskytovateľov)

Varovanie

Mnohé webmaily v poslednej dobe reagujú na potrebu ochrany súkromia poskytovaním šifrovania, avšak vyžaduje to poskytnutie svojho súkromného kľúča poskytovateľovi webmailu, čo fakticky popiera samotný zmysel šifrovania!

Komponenty elektornickej pošty

Systém elektronickej pošty sa skladá z viacerých komponentov, pričom nie všetky komponenty zaujímajú bežného používateľa.

Z pohľadu používateľa sú zaujímavé len tri komponenty elektronickej pošty:

 • poštový klient (MUAMail User Agent), slúži na prácu s elektronickou poštou, tzn. samotné čítanie a písanie emailov
 • server odosielania pošty (MSAMail Submission Agent), slúži na odosielanie pošty z klienta
 • server prístupu k pošte (MAAMail Access Agent), slúži na prijímanie správ alebo na prístup k nim

Z pohľadu správcov systému elektronickej pošty existujú ďalšie komponenty, ktoré môžu byť realizované ako samostatný softvér, alebo bývajú integrované do iných:

 • poštový server (MTAMail Transfer Agent), slúži na prenos správ elektronickej pošty v sieti, často obsahuje aj MSA a/alebo MDA
 • doručovací nástroj (MDAMail Delivery Agent), slúži na doručenie správy do úložiska poštovej schránky adresáta, často integrovaný v MTA, ale môže byť aj samostatný
 • prijímací nástroj (MRAMail Retreival Agent), slúži na získavanie (prijímanie) pošty z MAA, často integrovaný v MUA, ale môže byť aj samostatný

Použitie jednotlivých komponentov pri odosielaní správy:

 1. odosielateľ pomocou MUA napíše novú správu a odošle ju svojmu MSA
 2. MSA správu prijme, spracuje a odovzdá ju na MTA odosielateľa
 3. MTA doručí správu do MTA adresáta
 4. MTA adresáta prijme správu a odovzdá ju MDA na doručenie do konkrétnej schránky

Použitie jednotlivých komponentov pri odosielaní správy:

 1. adresát sa pripojí k MAA
 2. pomocou MRA (integrovaný v MUA) získa svoju poštu
 3. získanú poštu poštu číta vo svojom MUA

Klienty elektronickej pošty

Poštový klient (MUA) je program, ktorý používateľovi slúži na prácu s elektronickou poštou a k jeho hlavným úlohám patrí:

 • písaní emailov
 • odosielanie emailov
 • prijímanie emailov
 • zobrazovanie emailov

Okrem týchto hlavných úloh poskytujú poštové klienty aj doplnkové možnosti:

 • antiSPAM-ová ochrana
 • filtrovanie a triedenie správ
 • šifrovanie a dešifrovanie správ
 • správu kalendára a kontaktov
 • online komunikácia
 • a ďalšie
Microsoft Outlook
 • súčasť kancelárskeho balíka Microsoft Office
 • len pre Windows
 • poskytuje základnú funkčnosť, prístup k správam POP3 i IMAP, zabezpečené pomocou TLS
 • poskytuje antiSPAM, filtrovanie a triedenie správ
 • poskytuje šifrovanie pomocou S/MIME
 • poskytuje kalendár i kontakty
Mozilla Thunderbird
 • slobodný softvér
 • pre Windows, Linux i OS X
 • poskytuje základnú funkčnosť, prístup k správam POP3 i IMAP, zabezpečené pomocou TLS
 • poskytuje antiSPAM, filtrovanie a triedenie správ
 • šifrovanie pomocou OpenPGP aj S/MIME (zásuvný modul)
 • poskytuje kalendár (zásuvný modul) i kontakty
 • poskytuje online komunikáciu (XMPP a IRC)
 • poskytuje prístup k novinkám (RSS, Atom)
Claws Mail
 • slobodný softvér
 • pre Windows, Linux i OS X
 • poskytuje základnú funkčnosť, prístup k správam POP3 i IMAP, zabezpečené pomocou TLS
 • poskytuje antiSPAM, filtrovanie a triedenie správ
 • šifrovanie pomocou OpenPGP aj S/MIME (zásuvný modul)
 • poskytuje kalendár (zásuvný modul) i kontakty
 • poskytuje prístup k novinkám (RSS, Atom – zásuvný modul)
K-9 Mail
 • slobodný softvér
 • pre Android
 • poskytuje základnú funkčnosť, prístup k správam POP3 i IMAP, zabezpečené pomocou TLS
 • šifrovanie pomocou OpenPGP
 • poskytuje i kontakty