História a netiketa

Internet je rozľahlá počítačová sieť (WAN), ktorá pokrýva celý svet a je tvorená jednotlivými lokálnymi sieťami (LAN) prepojenými medzi sebou. Základným prvkom Internetu je sada sieťových protokolov TCP/IP a medzi jeho najpoužívanejšie služby patrí:

 • webová služba (webové stránky)
 • poštová služba (elektronická pošta)

Okrem toho Internet umožňuje i ďalšie služby:

 • chat
 • prenosu súborov
 • prenos hlasu a obrazu
 • telefonovanie

Poznámka

Mnohé tieto služby sú v dobe web 3.0 poskytované pomocou webovej služby, ktorá sa stáva jasne dominujúcou.

História Internetu

Internet je v súčasnosti bežnou súčasťou života a jeho história siaha do 60-tych rokov 20. storočia:

 • 60-te roky 20. storočia – na základe požiadavky Ministerstva obrany USA vzniká organizácia ARPA, ktorá robí prvé pokusy so sieťou ARPANET
 • 70-te roky 20.storočia – rozširovanie počtu strojov a sietí pripojených do ARPANET, prvý email
 • 80-te roky 20.storočia – vzniká protokol IP (IPv4) a DNS, do ARPANET pripojené tisícky strojov, vzniká meno „Internet“
 • 90-te roky 20. storočia – končí ARPANET, vzniká WWW a Internet je sprístupnený verejnosti, v roku 1992 je k Internetu pripojená Česko-Slovenská republika
 • 0-té roky 21. storočia – stovky miliónov používateľov
 • 10-te roky 21. storočia – miliardy používateľov, vyčerpané adresy IPv4

World Wide Web (WWW, alebo len web) je najpoužívanejšia (spolu s emailom) služba internetu, jej vývoj možno rozdeliť do troch etáp:

web 1.0
 • statický text, zobrazovaný v prehliadači
web 2.0
 • pevný obsah stránok je nahradzovaný priestorom na spoluprácu a zdieľanie
 • webové stránky okrem informácií poskytujú aj webové aplikácie
 • používateľ vtiahnutý do tvorby obsahu (fóra, blogy, sociálne siete, atď)
 • lepšie organizovaný a triedený obsah (texty, fotografie, videá, atď)
web 3.0
 • sémantický web – informácie štruktúrované podľa pravidiel
 • zdieľané aplikácie
 • prístup z aplikácií pre rôzne zariadenia
 • dotykové aplikácie
 • umelá inteligencia

Netiketa

Netiketa je súhrn všeobecných pravidiel slušného správania používateľov Internetu. Názov netiketa (angl. netiquette) vznikol spojením slov net – sieť a etika – súhrn pravidiel správania sa v danej spoločnosti.

Základy netikety sú definované v RFC: 1855 - Netiquette Guidelines a hoci tento dokument pochádza z roku 1995, vo veľkej miere platí dodnes.

 1. nezabúdajte, že na druhom konci sú ľudia a nie počítač

  To, čo anonymne napíšete stroju, by ste možno nikdy nepovedali dotyčnému do očí.

 2. dodržiavajte bežné pravidlá slušnosti

  Čo je zlé v bežnom živote, bude určite nevhodné aj na internete.

 3. zistite si, v akej spoločnosti sa nachádzate

  V diskusnej skupine platí zásada „Najprv počúvaj, až potom píš.“ Cez internet totiž komunikujete s ľuďmi z celého sveta a čo je v jednej skupine dovolené, v inej to môže byť neprípustné.

  Politika, náboženstvo a iné rozporuplné témy by mali byť diskutované s maximálnou ohľaduplnosťou a taktom, a výhradne v skupinách, kde je toto témou.

 4. majte ohľad k druhým

  Nie každý má rýchle internetové pripojenie ako vy. Mnohí sa pripájajú z domu cez pomalý modem alebo zdieľajú spoločné pripojenie. Neposielajte teda zbytočné a zbytočne veľké e-mailové správy bez predošlého súhlasu.

 5. nebuďte grobianom

  Nejedná sa len o vulgárne správanie. Publikovať nepravdivé informácie alebo niekoho ohovárať nie je vhodné.

  Snažte sa aj o správny pravopis, písanie bez diakritiky (dĺžne a mäkčene) už v súčasnosti nie sú problém.

 6. pomôžte, ak viete

  Ak naozaj viete odpoveď, pomôžte, ale nie za každú cenu – neznalosť môže byť (a často bude) rýchlo odhalená. Nezabúdajte, že hocako dobre mienená, ale nesprávna rada môže urobiť viac škody ako úžitku.

 7. rešpektujte súkromie iných.

  Správajte sa k informáciám o súkromí iných tak, ako by ste chceli, keby sa niekto iný dostal k vašemu súkromiu.

 8. nezneužívajte svoju moc a vedomosti

  Používatelia so špeciálnymi privilégiami, napr. správcovia serverov ktorí majú prístup k pošte ostatných musia mať dôveru bežných používateľov.

 9. odpúšťajte druhým chyby

  Aj vy ste niekedy začínali. Nemusíte hneď reagovať výsmešne alebo so zlosťou.

 10. nerozosielajte SPAM – nevyžiadanú poštu

  Za SPAM nie sú považované len nevyžiadané komerčné správy, ale často aj bežné, pre niekoho zábavné, správy. Do tejto kategórie patria aj reťazové a poplašné (hoax) správy.

 11. rešpektujte autorské práva iných

  Nevydávajte za svoju prácu niekoho iného. Obrázky, texty a rôzne iné súbory sa z internetu dajú ľahko stiahnuť, ale to neznamená, že sú vaše. Ak využijete prácu iných, mali by ste spomenúť ich autorstvo.

Tip

Majte na pamäti, že niektoré porušenia netikety môžu byť aj trestným činom, napr. neoprávnené zverejnenie osobných údajov.