Operačné systémy

 • prvé počítače nemali operačné systémy
 • prvé operačné systémy sa objavili začiatkom 50-tych rokov
 • operačné systémy sa pôvodne rozvinuli na strediskových počítačoch (mainframe) a až oveľa neskôr sa objavili mikropočítačové operačné systémy

Operačný systém je špeciálny softvér, ktorý sa spúšťa v počítači ako prvý a plní tri základní úlohy:

 • ovládanie počítača – umožňuje používateľom spúšťať programy, odovzdávať im vstupy a získavať ich výstupy s výsledkami
 • prístup k hardvéru – poskytuje programom prístup k hardvéru (pomocou ovládačov) pomocou funkcií
 • správa prostriedkov – prideľuje a odoberá procesom systémové prostriedky
Ovládanie počítače
 • zvyčajne ide o schopnosť spustiť program, odovzdať mu vstupné dáta a umožniť výstup výsledkov na výstupní zariadenie
 • niekedy sa jedná aj o možnosť grafického používateľského rozhrania – problém nejasnej hranice medzi operačným systémom a aplikáciami
Prístup k hardvéru
 • skrýva detaily ovládania jednotlivých zariadení počítača (hardvér)
 • definuje štandardné rozhranie na komunikáciu s hardvérom (tzv. API)
Správa zdrojov
 • prideľuje spusteným programom systémové prostriedky (operačná pamäť, procesor, pevný disk, vstupno-výstupní zariadenia)
 • môže programom u pridelené prostriedky odobrať