Inštalácia OS

Inštalácia väčšiny operačných systémov pozostáva z rovnakých krokov:

 1. získanie inštalačného média (OD, USB, sieť…)
 2. spustenie inštalátora (väčšinou vyžaduje zavedenie systému z inštalačného média)
 3. rozdelenie disku a vytvorenie súborového systému (môže byť urobené samostatne vopred)
 4. výber cieľa a súčastí inštalácie
 5. spustenie samotnej inštalácie/kopírovania súborov
 6. vytvorenie používateľských účtov
 7. reštart do nového systému
 8. nastavenie systému
Rozdelenie disku
 • vhodné je rozdeliť disk minimálne na dve (Windows) alebo tri (Linux) partície
 • systémová partícia minimánle 60 GB
 • swap približne 2x RAM, doprostred disku
Vytvorenie používateľov
 • vytvorenie účtu(ov) správcu
 • vytvorenie účtu(ov) bežných používateľov
Nastavenie systému
 • nastavenie grafického adaptéra
 • nastavenie dátumu a času
 • nastavenie siete

Poznámka

Hoci väčšina súčasných operačných systémov umožňuje nainštalovanie viacerých rôznych operačných systémov, v jednom okamžiku môže byť spustený len jeden z nich.

Rada

V prípade spoločnej inštalácie Windows a Linux, je vhodné najprv nainštalovať Windows a potom Linux, pretože zavádzač Windows agresívne prepisuje iné zavádzače a môže zneprístupniť štart do Linuxu.