Architektúry a jadro OS

Operační systém se skladá z jadra (kernel) a pomocných systémových nástrojov. Operačné systémy bývajú dostupné vo verziách pre rôzne architektúry.

Jadro OS

Základom operačného systému je jeho jadro, ktoré sa zavádza do operačnej pamäte počítače pri štarte a zostáva v činnosti po celú dobu behu operačného systému. Existuje viac typov jadra:

Monolitické jadro
jadro je jedným funkčným celkom a pomerne veľké
Dynamické jadro
jedro je jedným funkčným celkom, ale pri štarte možno zvoliť, ktoré časti budú načítané
Mikrojadro
jadro je malé a všetky oddeliteľné časti pracujú samostatne ako bežné procesy
Hybridné jadro
kombinuje vlastnosti monolitického jadra i mikrojadra, prípadne dynamického jadra

Architektúry OS

Operačný systém (ako každý softvér) je úzko spätý s architektúrou procesora, na ktorom má byť spustený a i preto sú operačné systémy dostupné vo viacerých verziách/architektúrach:

Medzi najrozšírenejšie architektúry patrí:

Intel 32 a 64-bit
 • 32-bit verzie označované aj ako i386, i586, či i 686, prípadne bez rozlíšenia architektúry
 • 64-bit verzie označované amd64, PC-64, či ia64 (Intel Itanium IA-64)
 • rozšírené v stolných a serverových počítačoch
ARM 32 a 64 bit
 • 32-bit verzie označované armel (little endian), armhf (hardvérový matematický koprocesor)
 • 64-bit označované ako arm64
 • rozšírené v mobilných zariadeniach

Najpoužívanejšie OS

Medzi najpoužívanejšie operačné systémy patria:

Unix
 • vznik datovaný na koniec 60-tych rokov
BSD
 • vznik v 70-rokoch
 • Unixový systém
Linux
 • prvá verzia v rokom 1991
 • Unixový systém
Android
 • prvé oficiálne použitie v roku 2008
 • založené na jadre Linux
MS-DOS
 • prvý operačný systém firmy Microsoft
 • prvá verzia 1981
Windows
 • najprv len grafická nadstavba k MS-DOS (1990)
 • samostatný operačný systém od Windows 95 (1995)

Porovnanie vlastností

OS viac-úl. viac-použ. Sieť GUI
Unix
ano
ano
ano
nie
BSD
ano
ano
ano
ano
Linux
ano
ano
ano
ano
Android
ano
ano
ano
ano
MS-DOS
nie
nie
nie
nie
Windows 9x
nie
nie
ano
ano
Windows XP+
ano
ano
ano
ano