MBR, Boot sektor

Typ rozdelenia disku

MBR

Firmvér BIOS vyžaduje rozdelenie disku msdos, ktoré na začiatku disku (0. sektor) vytvára MBR (Master Boot Record) s veľkosťou jedného sektora disku, tzn. 512 B. V MBR je uložené:

  • tabuľka rozdelenia disku (66 B)
  • prípadne aj zavádzač (446 B)

Práve veľkosť MBR je najväčším obmedzujúcim faktorom, ktorý limituje aj počet partícií na maximálne štyri (primárne) partície. Pretože štyri partície je málo je možné vytvárať partície rozšírené, ktoré obsahujú ďalšie (logické) partície. MBR teda rozpoznáva tri typy partícií:

  • primárne – obsahujú dáta
  • rozšírené – obsahujú logické partície
  • logické – obsahujú dáta

Ak sú potrebné viac ako štyri partície, je nutné namiesto primárnej vytvoriť rozšírenú partíciu a ďalšie partície vytvárať ako logické časti rozšírenej partíci.

GPT

Obmedzenia rozdelenia disku s MBR sa snaží riešiť rozdelenie disku typu GPT (GUID Partition Type), ktoré je nutné na štart systému prostredníctvom UEFI.

Rozdelenie typu GPT pozná len primárne partície a dovoľuje vytvoriť až 128 partícií. Okrem toho zvyšuje bezpečnosť dát ukladaním tabuľky rozdelenia na dve miesta – na začiatok i na koniec disku a v prípade poškodenia jednej z nich dokáže automaticky použiť druhú (ako záložnú).

Boot sektor