Štart PC

Pokiaľ všetko funguje ako má, nikoho postup štartu počítača nezaujíma, ale v okamžiku, keď nastanú problémy, je potrebné vedieť presne identifikovať, ktorý krok spôsobuje problém. Rovnako je dôležité vedieť ako možno počítač zapnúť a vypnúť.

Štart počítača

Postup štartu počítača závisí na použitom firmvéri základnej dosky:

BIOS

BIOS je starší typ formvéru základnej dosky a vyžaduje zavádzač nainštalovaný v MBR.

Postup štartu:

 1. BIOS
 2. POST (ako súčasť BIOS)
 3. zavádzač (bootloader)
 4. operačný systém
UEFI

UEFI je novší typ firmvéru základnej dosky a nevyžaduje zavádzač (no môže byť použitý), ale dokáže priamo spustiť operačný systém:

Postup štartu:

 1. UEFI
 2. POST (ako súčasť UEFI)
 3. operačný systém

Disk pre UEFI musí mať špeciálnu partíciu, kde sa ukladajú spustiteľné súbory UEFI – spúšťač zavádzača/operačného systému.

Poznámka

V prípade použitia zavádzača, tento nemá byť nainštalovaný v MBR (ako v prípade BIOS), ale v zavádzacej partícii.

POST

POST (Power On Self Test) je proces zabudovaný do firmvéru základnej dosky a jeho hlavným cieľom je overiť funkčnosť nevyhnutne nutných komponentov počítača:

 • napájanie
 • procesor
 • operačná pamäť
 • grafická karta
 • klávesnica

Poznámka

Kontrola klávesnice je často nastaviteľná v SETUPe a kontrola grafickej karty nebýva súčasťou systémov, kde je očakávaná funkčnosť aj bez nej.

POST vykonáva len základnú funkčnosť a nemožno ho zamieňať s kompletnou kontrolou funkčnosti hardvéru. V prípade zistených chýb väčšinou zastaví proces štartu počítača a hlási zistenú závadu.

Pokiaľ zistí závadu po inicializácii grafickej karty, závadu vypíše na obrazovku, známym zábavným chybovým hlásením je:

Nebola zistená klávesnica, stlačte F1 na pokračovanie.

Pokiaľ zistí závadu pred alebo počas inicializácie grafickej karty, hlási závadu iným spôsobom, zvyčajne tzv. pípacími kódmi alebo číselným kódom na sedem-segmentovej zobrazovacej jednotke (na základnej doske).

Pípacie kódy sa líšia podľa výrobcu základnej dosky (autora firmvéru), a tak je na identifikáciu závady nutné poznať typ pípacích kódov. Najčastejšie používané kódy sú tvorené:

 • sériou krátky pípnutí, ich počet udáva kód
 • kombináciou krátky a dlhých pípnutí

Tip

Aby bolo pípacie kódy počuť, počítač musí mať reproduktor alebo akustický menič.