Zálohovanie

Zálohovanie je vytváranie kópie dát, na prípadnú obnovu pri ich poškodení. Zálohovanie môže byť realizované:

manuálne
 • zálohovanie je spúšťané používateľom v prípade potreby, zväčša nepravidelne
 • môže spôsobiť problémy, ak používateľ „zabudne“ spustiť zálohu
 • nevyžaduje špecifický softvér, a v najjednoduchšom prípade stačí prosté kopírovanie dát
automaticky
 • zálohovanie je spúšťané automaticky, zväčša v pravidelných intervaloch
 • väčšinou je používaný špecifický softvér

Poznámka

Niekedy sa zálohovanie zamieňa s pojmom archivácia. Archivácia je tiež vytváranie kópie dát, no s cieľom získania stavu dát v konkrétnom čase, nie na obnovu stratených dát.

Nastavenie zálohovania

Operačný systém Windows poskytuje zabudovanú možnosť zálohovania, ktorá je dostupná cez Ovládací panel ‣ Systém a zabezpečenie -> Zálohovanie a obnovenie, kde je na výber možnosť:

 • Zálohovať počítač
 • Obnoviť zo zálohy

Pri prvom spustení je potrebné zálohovanie nastaviť Nastavenie zálohovania, pričom nastavenie sa skladá z niekoľkých krokov:

 1. výber umiestnenia zálohy – zvoliť umiestnenie na inom disku, ako ten zálohovaný

 2. výber dát na zálohovanie – možno enchať rozhodnúť Windows, alebo si zvoliť vlastné:

  výber zálohovaných dát
 3. potvrdiť nastavenia a spustiť zálohovanie