Zdieľanie súborov

Zdieľanie súborov je v súčasnosti bežnou činnosťou a za jej rozvojom stoja počítačové siete, ktoré sú vlastne nevyhnutnou podmienkou zdieľania. Asi najrozšírenejším spôsobom zdieľania súčasnosti sú sociálne siete, či úložisko v cloude. Tento spôsob zdieľania často používajú aj firmy, ktoré tak často vystavujú interné informácie verejnosti.

Okrem týchto verejných spôsobov zdieľania sa často zabúda na zdieľanie súborov v lokálnej sieti (LAN), ktoré, na rozdiel od Internetového úložiska, poskytuje prepracované možnosti riadenia prístupu k uloženým a zdieľaným údajom, pričom súčasné operačné systémy majú svoj vlastný spôsob zdieľania súborov v LAN:

 • Windows – Zdieľanie súborov a tlačiarní
 • OS X – AppleTalk
 • Linux – Network File System (NFS)

Okrem týchto „vlastných“ systémov zdieľania súborov poskytujú operačné systémy často i spôsob prístupu k zdieľaniam iných OS:

 • Windows – nové verzie majú podporu NFS
 • Linux – nástroj Samba poskytuje podporu zdieľania Windows

Poznámka

V ďalšom je popísané len Zdieľanie súborov a tlačiarní Windows.

Nastavenie zdieľaní

Zdieľanie súborov vo Windows poskytuje:

 • zobrazenie ostatných počítačov v sieti
 • prístup k zdieľaným súborom a priečinkom iných počítačov
 • tlač na zdieľaných tlačiarňach iných počítačov

Základné použitie zdieľania súborov vyžaduje aby používateľ na vzdialenom počítači mal k dispozícii prihlasovacie údaje k počítaču, ktorý zdieľanie poskytuje (heslo takého účtu je povinné). Novšie verzie poskytujú tzv. Domácu skupinu, ktorá toto obmedzenie obchádza.

Základnou podmienkou použitia zdieľania je jeho zapnutie v nastavení sieťového rozhrania (Ovládací panel ‣ Sieť a Internet -> Centrum sietí -> Zmeniť nastavenie adaptéra):

povolenie zdieľania v adaptéri

Ďalšie (spoločné) nastavenia zdieľania sú dostupné v Ovládací panel ‣ Sieť a Internet -> Centrum sietí -> Zmeniť rozšírené nastavenie zdieľania, kde si treba zvoliť nastavenia pre používanú sieť:

spoločné nastavenia zdieľania

Medzi dôležité nastavenia patrí:

Zisťovanie siete
Po zapnutí možno zobrazovať ostatné počítače v sieti. Zároveň zapne zobrazenie tohoto počítača medzi ostatnými počítačmi v sieti.
Zdieľanie súborov a tlačiarní
Zapína samotné zdieľanie zdrojov tohoto počítača
Zdieľanie verejných priečinkov
Windows poskytuje tzv. verejné priečinky, ktoré dovoľujú zjednodušený spôsob zdieľania súborov jednotlivých používateľov. Zapnutie nie je nutné…
Zdieľanie chránené heslom
Vhodné zapnúť, aby bol na prístup k zdieľaniam nutný používateľský účet.
Pripojenia domácej skupiny
Vhodné povoliť, aby Windows automaticky spravoval domácu skupinu (i keď nie je použitá).

Vytvorenie zdieľania

Vytvoriť zdieľanie v systéme Windows možno viacerými spôsobmi, pre mňa je najvhodnejší spôsob pomocou vlastností konkrétneho priečinka:

 1. spustiť správcu súborov (napr. Prieskumník)

 2. zvoliť priečinok, ktorý má byť zdieľaný

 3. kliknúť pravým tlačidlom a zvoliť Vlastnosti ‣ Zdieľanie ‣ Rozšírené zdieľanie (vyžaduje práva správcu):

  povolenie zdieľania v adaptéri
  • zapnúť Zdieľať tento priečinok
  • zadať meno zdieľania (pomocou neho bude zdieľanie prístupné)
 4. nastaviť prístupové práva zdieľania kliknutím na Povolenia – predvolene je zdieľanie prístupné každému používateľovi len na čítanie:

  povolenie zdieľania v adaptéri