Ovládanie PC

V zásade možno ovládanie počítača rozdeliť podľa dvoch pohľadov:

Spôsob prístupu
 • lokálny – používateľ pracuje priamo s ovládaným počítačom
 • vzdialený – používateľ ovláda počítač prostredníctvom iného počítača
Spôsob ovládania
 • grafické prostredie (GUI – Graphical User Interface)
 • príkazové prostredie (CLI – Command Line Interface)

V praxi sa vyskytujú všetky kombinácie oboch pohľadov, čiže GUI i CLI sa využívajú ako pri lokálnom, tak i pri vzdialenom prístupe.

Základné rozdiely medzi GUI a CLI:

 • GUI je náročnejšie na zdroje (CPU, GPU, pamäť) ako CLI
 • GUI je pohodlnejšie a jednoduchšie pre menej znalých používateľov
 • CLI je omnoho efektívnejšie pri opakujúcich sa úlohách
 • CLI poskytuje oveľa jednoduchší spôsob automatizácie

Medzi základné vstupné zariadenia, ktoré slúžia na ovládanie počítača patria:

 • klávesnica
 • myš a touchpad
 • joystick
 • tablet
 • dotyková obrazovka

V príkazovom prostredí sa najčastejšie používa klávesnica, zriedkavejšie myš. V grafickom prostredí sa najčastejšie používa myš a/alebo dotykové LCD, zriedkavo i tablet.

Zapínanie a vypínanie

Možnosti zapnutia/zobudenia počítača sú často nastaviteľné v setup-e (BIOS/UEFI) a vo všeobecnosti medzi ne patrí:

 • tlačidlo napájania
 • sieťová karta
 • myš
 • klávesnica

Súčasné počítače sa zapínajú „softvérovo“, čo vyžaduje neustále zapnutý napájací zdroj počítača, a tak majú tieto zdroje často zabudovaný samostatný vypínač.

V prípade vypnutia počítača možno rozlišovať:

 • „tvrdé“ vypnutie – podržať tlačidlo napájania
 • bežné vypnutie
 • uspanie

Režimy spánku

Z pohľadu uspania počítača možno rozlišovať:

Tvrdé vypnutie
 • všetky obvody sú okamžite odpojené od napájania
 • hrozí strata/poškodenie dát
Vypnutie
 • sú vypnuté všetky obvody okrem napájacieho zdroja (a podľa nastavenia prípadne sieťová karta, myš a/alebo klávesnica)
 • všetky programy sú ukončené, neuložená práca je stratená
 • po zapnutí treba všetky programy spustiť nanovo
Spánok
 • sú vypnuté len disky, grafická, zvuková a ďalšie rozširujúce karty
 • ostáva napájaný procesor, operačná pamäť (a podľa nastavenia prípadne sieťová karta, myš a/alebo klávesnica)
 • programy nie sú ukončené a neuložená práca je po zapnutí obnovená
 • pretože nie je vypnutý procesor a operačná pamäť, ostávajú všetky programy stále zapnuté
 • počítač naďalej vykazuje spotrebu (asi 30 % bežnej)
 • v prípade výpadku napájania počas spánku je všetka neuložená práca stratená
Dlhodobý spánok
 • obsah operačnej pamäte je uložený na disk
 • sú vypnuté všetky obvody okrem napájacieho zdroja (a podľa nastavenia prípadne sieťová karta, myš a/alebo klávesnica)
 • programy nie sú ukončené a neuložená práca je po zapnutí obnovená
 • po zapnutí je obsah operačnej pamäte načítaný z disku, a tak sa javí, akoby práca pokračovala tam, kde ste skončili
 • v prípade výpadku napájania počas spánku sa nič nestane
Hybridný spánok
 • kombinácia spánku a dlhodobého spánku
 • obsah operačnej pamäte je uložený na disk ako pri dlhodobom spánku, ale procesor a operačná pamäť ostávajú zapnuté ako pri bežnom spánku
 • v prípade výpadku napájania počas spánku nedochádza k strate dát, len zobudenie trvá dlhšie, pretože načíta pamäť z disku
Režim Spotreba Doba vypnutia Doba zapnutia
v prevádzke vysoká
vypnutý nízka stredná stredná
spánok stredná krátka krátka
dlhodobý spánok nízka dlhá dlhá
hybridný spánok stredná dlhá dlhá