Právne aspekty využívania počítačov

Autorské práva sú často ignorovanou záležitosťou, možno preto, že pri krádeži duševného vlastníctva veci nie sú také jednoduché ako pri krádeži hmotných vecí. No každý by sa mal zamyslieť: „Ako by sa vám páčilo, keby to urobili vám?“

Aby ste dokázali robiť správne rozhodnutia, je potrebné poznať autorské práva, ako i správne sa vyznať v rôznych licenciách.