Druhy bezdrôtových sietí

Bezdrôtová počítačová sieť vytvára spojenie pomocou bezdrôtovej komunikácie, najčastejšie pomocou elektromagnetických vĺn. Spojenie pomocou bezdrôtových sietí sa používa vo všetkých rozsahu sietí a využíva viacero technológií:

Infračervené (IR)
Používa sa najmä na spojenie prvkov na malé vzdialenosti (PAN) pomocou infračerveného žiarenia tam, kde nevadia jeho nevýhody – nízka prenosová rýchlosť, a teda malé množstvo prenášaných dát
LoRa
Používa sa na spojenie nízko-výkonných prvkov (telemetria, automatizácia) pomocou elektromagnetických vĺn (pásmo 433/868 MHz) na malé vzdialenosti s malou rýchlosťou prenosu (desiatky kb/s).
ZigBee
Používa sa na spojenie nízko-výkonných prvkov (telemetria, automatizácia) pomocou elektromagnetických vĺn (pásma 868 MHz/2,4 GHz) na vzdialenosti do 75 m, ale poskytuje technológiu aj pre spojenia na väčšie vzdialenosti bez priamej viditeľnosti.
Bluetooth
Používa sa na spojenie (PAN) zariadení (slúchadlá, mobilný telefón) na malé vzdialenosti (1 – 100 m). Na prenos dát používa elektormagnetické vlny v rovnakom frekvenčnom pásme ako WiFi (2,4 GHz) s rýchlosťou prenosu v desiatkach Mb/s.
WiFi
Používa sa na spojenie prvkov pomocou elektromagnetických vĺn (2,4/5 GhZ) v LAN (vnútorné siete) a je asi najznámejšou technológiou bezdrôtových sietí s rýchlosťou v desiatkach až stovkách Mb/s.
WiMAX
Používa sa na spojenie prvkov pomocou elektromagnetických vĺn (2,4/5 GHz) vo vonkajších sieťach na väčšie vzdialenosti (desiatky km).

Bluetooth

Technológia Bluetooth je definovaná normou IEEE 802.15.1 a spadá do kategórie osobných počítačových sietí (PAN) a pôvodne bol vytvorený ako bezdrôtová náhrada za sériové drôtové rozhranie RS-232.

Bluetooth pracuje v pásme 2,4 GHz (rovnakom ako pri Wi-Fi), pričom používa metódu FFHS, kde je počas jednej sekundy vykonaných 1600 skokov (preladení) medzi 79 frekvenciami s odstupom 1 MHz (toto slpži na zvýšenie odolnosť spojenia voči rušeniu na rovnakej frekvencii). Na identifikáciu zariadení v sieti má každé zariadenie svoju adresu – BD_ADDR (BlueTooth Device Address).

Na pripojenie bez zásahu používateľa a na ochranu prenášaných dát využíva Bluetooth tzv. párovanie, ktoré je spúšťané na požiadanie alebo pri prvom pripojení zariadenia. Počas procesu párovania zariadení nadväzujúcich spojenie si obe zariadenia vytvoria spoločný tajný kľúč, ktorý je potom uložený v oboch. Pomocou tohoto tajného kľúča možno kryptograficky overiť autenticitu zariadenia a tiež dovoľuje šifrovaný prenos dát.

Jednotlivé zariadenia, ktoré využívajú technológiu Bluetooth možno rozdeliť do tried podľa výkonu (uvedený dosah platí len vo voľnom priestore) a môžu používať rôzne verzie, ktoré sa líšia najmä rýchlosťou prenosu:

Výkonnostné triedy
Trieda Výkon [mW] Dosah [m]
Class 1 100 ~100
Class 2 10 ~10
Class 3 1 ~1
Verzie Bluetooth
Verzia Rýchlosť prenosu
1.2 1 Mb/s
2.0 3 Mb/s
3.0 24 Mb/s
4.0 24 Mb/s

WiFi

WiFi (presnejšie Wi-Fi) je označenie pre viacero noriem IEEE 802.11, ktoré popisujú bezdrôtovú komunikáciu v počítačových sieťach (Wireless LAN, WLAN) a spadá do oblasti lokálnych sietí (LAN). Maximálny dosah zariadení WiFi vo voľnom priestranstve je asi 100 m.

Poznámka

Názov Wi-Fi nemá špeciálny význam, ale niekedy je parafrázovaný ako wireless fidelity (bezdrôtová vernosť) – analogicky k Hi-Fi (high fidelity – vysoká vernosť).

WiFi pracuje v pásme 2,4 a/alebo 5 GHz, ktoré sú rozdelené do viacerých kanálov (ich počet a frekvencie sa môžu v každej krajine líšiť). Na Slovensku sú definované tieto kanály:

Frekvenčné kanály WiFi
Kanál Frekvencia   Kanál Frekvencia
1 2,412 GHz   8 2,447 GHz
2 2,417 GHz   9 2,452 GHz
3 2,422 GHz   10 2,457 GHz
4 2,427 GHz   11 2,462 GHz
5 2,432 GHz   12 2,467 GHz
6 2,437 GHz   13 2,472 GHz
7 2,442 GHz      

Jednotlivé zariadenia, ktoré využívajú technológiu WiFi používajú rovnaký max. výkon, ale môžu používať rôzne verzie WiFi, ktoré sa líšia najmä rýchlosťou prenosu ale aj spätnou kompatibilitou s inými verziami:

Norma Rýchlosť Frekvencia Kompatibilita
802.11a 54 Mb/s 5 GHz a
802.11b 11 Mb/s 2,4 GHz b
802.11g 54 Mb/s 2,4 GHz b, g
802.11n 600 Mb/s 2,4/5 GHz b, g, n
802.11ac 1,3 Gb/s 5 GHz a, n
802.11ad 7 Gb/s 2,4/5 GHz a,b,g,n,ac