Štruktúrovaná kabeláž

Štruktúrovaná kabeláž je označenie pasívnych sieťových prvkov, ktoré umožňujú prepojenie jednotlivých používateľov v rámci počítačovej siete.

Je to univerzálny systém:

 • ktorý podporuje prenos digitálnych aj analógových signálov
 • ktorého prípojné body sa inštalujú aj tam, kde nie sú momentálne potrebné
 • u kt=ho je predpokladaná dlhá technická i morálna životnosť

Komponenty štruktúrovanej kabeláže:

zásuvky
 • slúžia na pripojenie koncových zariadení
 • zvyčajne dvoj-portové
prepojovacie panely
 • slúžia na pripojenie vodorovných vedení v rozvádzačoch
 • nie sú bežne dostupné používateľom
 • slúžia na pripojenie jednotlivých aktívnych sieťových prvkov a používateľov
vodorovné a zvislé vedenia
 • slúžia na prepojenie zásuviek a prepojovacích panelov
 • zvyčajne krútená dvojlinka
 • bývajú vedené pod omietkou i na omietke
prepojovacie káble
 • krátke káble na prepojenie prepojovacieho panela a aktívneho sieťového prvku v rozvádzači