Káble a konektory

Koaxiálny kábel

Koaxiálny kábel je tvorený dvomi vodičmi, ktoré majú spoločnú os. Jeden vodič býva medené jadro, ktoré vedie stredom kábla a druhý vodič tvorí opletenie alebo fólia okolo.

V súčasnosti sa používa len výnimočne, v minulosti sa používali dva typy:

  • 50 Ohm RG-7 or RG-11 – používaný s tzv. thick Ethernet.
  • 50 Ohm RG-58 – používaný s tzv. thin Ethernet

Krútená dvojlinka

krútená dvojlinka

Krútená dvojlinka (Twisted Pair) je v súčasnosti najčastejšie používaný typ metalického kábla v LAN. Je to ľahký a lacný kábel, ktorý podporuje rôzne topológie siete. Krútená dvojlinka sa skladá zo štyroch párov navzájom stočených vodičov, pričom každý pár je označený inou farbou. Vodiče v páre sú odlíšené pridaním bielej farby, či už v podobe pásika alebo prerušovaním farby.

Niektoré jeho vlastnosti:

  • frekvenčný rozsah až 3,5 kHz.
  • útlm 0,2 dB/Km @ 1kHz.
  • oneskorenie 50 µs/km.

Krútená dvojlinka je dostupná vo viacerých vyhotoveniach:

  • bez tienenia (U/UTP – Unshielded Twisted Pair)
  • s tienenými pármi (U/FTP – Unshielded, Foiled TP, U/STP – Unshielded, Shielded TP)
  • s celkovým tienením (F/UTP – Foiled, Unshielded TP, S/UTP – Shielded, Unshielded TP)
  • s tienenými pármi i celkovým tienením (F/FTP – Foiled, Foiled TP, S/STP – Shielded, Shielded TP)
typy tienenia

Poznámka

Tienenie môže byť vo forme fólie (Ffoiled) alebo opletenia (Sshield), z pohľadu sietí na konkrétnom prevedení tienenia až tak nezáleží.

Varovanie

Označovanie káblov prešlo viacerými zmenami a mnohí výrobcovia napríklad zamieňajú označenie FTP a STP…

Krútená dvojlinka sa vyrába s rôznymi vlastnosťami, ktoré sú označené tzv. kategóriou. V počítačových sieťach sa používajú:

Kategória Typ Šírka pásma LAN
Cat3 U/UTP 16 MHz 10Base-T, 4Mb/s
Cat5 U/UTP 100 MHz 100BASE-TX, 1000BASE-T
Cat5e U/UTP 100 MHz 100BASE-TX, 1000BASE-T
Cat6 U/UTP 250 MHz 10GBASE-T
Cat6a U/FTP, F/UTP 500 MHz 1000BASE-T, 10GBASE-T
Cat7 F/FTP, S/FTP 600 MHz 1000BASE-T, 10GBASE-T
Cat7a F/FTP, S/FTP 1 000 MHz 1000BASE-T, 10GBASE-T

Okrem toho je krútená dvojlinka dostupná ako tzv. lanko, teda jadro je tvorené viacerými tenkými vodičmi, ale ako tzv. drôt, tzn. jadro tvorí jeden hrubší vodič. Lanko sa používa na pohyblivé (prepojovacie) prívody, drôt sa používa na pevné vedenia (rozvody).

Konektor RJ-45

konektor RJ-45
Priamy kábel
1.
OB
OB
2.
O
O
3.
ZB
ZB
4.
M
M
5.
MB
MB
6.
Z
Z
7.
HB
HB
8.
H
H
Polovičný krížený
1.
OB
ZB
2.
O
Z
3.
ZB
OB
4.
M
M
5.
MB
MB
6.
Z
O
7.
HB
HB
8.
H
H
Úplne krížený
1.
OB
ZB
2.
O
Z
3.
ZB
OB
4.
M
H
5.
MB
HB
6.
Z
O
7.
HB
MB
8.
H
M