Prenosové médiá

Na prenos dát v počítačových sieťach sa používajú rôzne typy prenosových médií:

Optické káble

Optické káble prenášajú signál pomocou svetla a skladajú sa z jedného alebo viacerých sklenených (alebo plastových) optických vlákien, ktoré prenášajú svetelné signály.

Rozlišujú sa dva základné typy optických vlákien:

Jednovidové vlákno
Jednovidové vlákna (ang. single mode) poskytujú lepšie prenosové vlastnosti, a tak umožňujú prenosy dát na väčšie vzdialenosti (až desiatky km). Majú plášť s priemerom 125 µm a jadro s priemerom do 10 μm, v ktorom sa signál šíri jedným lúčom skoro priamočiaro.
Viacvidové vlákno
Vo viacvidových (ang. multi mode) vláknach sa signál šíri viacerými lúčmi pomocou odrazov od plášťa alebo zakrivením lúča, čím sa zväčšuje útlm signálu, a tak skracuje vzdialenosť prenosu (do 600 m). Majú plášť s priemerom 125 µm a jadro s priemerom väčším ako 10 µm (v sieťach zvyčajne 50 alebo 62.5 µm).

V počítačových sieťach sa používajú najmä viacvidové vlákna:

  • 10BASE-FL – do 100 m (viacvidové)
  • 100BASE-SX – do 300 m (viacvidové)
  • 1000BASE-SX – do 550 m (viacvidové)
  • 1000BASE-LX – do 550 m (jedno i viacvidové)

Oproti metalickým vodičom poskytujú optické vlákna výhody:

  • väčšiu šírka pásma
  • menší útlm (dlhšie vedenia)
  • odolnosť proti elektromagnetickému rušeniu
  • bezpečnosť prenosu (signál je skrytý v kábli)
  • elektrická izoláciu

Bezdrótové médiá

Bezdrôtové médiá nepoužívajú na prenos signálu káble, ale využívajú elektromagnetické alebo infračervené žiarenie.

Medzi najpoužívanejšie bezdrôtové médiá patrí:

Infračervené
Na prenos signálu používa infračervené (neviditeľné) svetlo. Poskytuje pomalé spojenia na veľmi krátku vzdialenosť, a tak sa využívajú najmä v sieťach PAN (myš, klávesnica, …). V minulosti sa používali aj na prenos dát (mobilné telefóny).
BlueTooth
Na prenos dát používa elektromagnetické žiarenie v pásme 2,4 GHz. Poskytuje spojenia na krátku vzdialenosť (do 10 m) v sieťach PAN, no na rozdiel od infračervených zariadení sa bežne používajú aj na prenos dát.
WiFi
Na prenos dát používa elektromagnetické žiarenie v pásme 2,4 GHz a/alebo 5 GHz. Poskytuje spojenia na malú (desiatky m) i strednú (km) vzdialenosť, no využíva sa na najmä na budovanie bezdrôtových LAN v interiéri.