Architektúry počítačových sietí

Počítače môžu komunikovať v sieti rôznymi spôsobmi, tzn. môžu používať rôznu architektúru. Asi najrozšírenejšou architektúrou je klient/server, no nemenej rozšírenou je aj architektúra rovný s rovným.

Charakteristika klienta
 • odosielateľ požiadaviek je považovaný za klienta
 • aktívny – iniciuje požiadavky
 • čaká a prijíma odpovede
 • zvyčajne sa pripája na malé množstvo serverov v jednom okamihu
Charakteristika servera
 • prijímateľ požiadavky, ktorá je zaslaná klientom, je považovaný za server
 • pasívny – čaká na požiadavky od klienta
 • prijíma požiadavky, spracúva ich a následne odpovedá
 • zvyčajne akceptuje pripojenia od väčšieho množstva klientov

Klient – server

Architektúra klient – server popisuje vzťah medzi počítačmi, kde jeden počítač poskytuje nejakú službu a ostatné túto službu využívajú:

 • server – poskytuje službu
 • klient – využíva službu
arch. klient server

Poznámka

Server môže, ale nemusí, byť vyhradeným počítačom, no pod pojmom server nie je myslený hardvér, ale softvér, ktorý danú službu poskytuje.

Príkladom architektúry klient server môže byť:

 • webový server
 • súborový server
 • tlačový server
 • autentifikačný server

Rovný s rovným

Architektúra rovný s rovným, na rozdiel od architektúry klient – server, nerozdeľuje striktne klientov a server, ale každý počítač môže v jeden okamžik vystupovať ako server alebo ako klient, alebo aj naraz ako server i ako klient.

architektúra P2P

Medzi príklady príklady možno zaradiť:

 • zdieľanie súborov MS Windows
 • zdieľanie súborov Torrent
 • digitálna mena BitCoin
 • Skype

Bod – bod

Bod – bod vlastne nie je architektúra siete, ale pre úplnosť spomeniem aj túto možnosť, pri ktorej sú prepojené len dva sieťové prvky. So spojením bod – bod sa možno najčastejšie stretnúť pri pripájaní k WAN.