Druhy počítačových sietí

Počítačové siete možno rozdeliť podľa viacerých kritérií. Tu rozdelím siete podľa:

 • podľa rozlohy
 • prenosového média

Podľa rozlohy

Podľa rozlohy možno počítačové siete rozdeliť na:

 • osobné siete
 • lokálne siete
 • mestské siete
 • rozľahlé siete

Osobná siet (PAN)

Osobná sieť (Personal Area Network) je sieť na osobné použitie, ktorá pokrýva plochu pracovného stola. Väčšinou sa používa na bezdrôtové pripojenie periférií (ako klávesnica, myš) alebo na prepojenie zariadení jednej osoby (PC – mobilné zariadenie).

Často sú to jednoduché siete, bež možnosti identifikácie, či autentifikácie, ale existujú aj siete s autentifikáciou pripojených zariadení.

Lokálna sieť (LAN)

Lokálna sieť (Local Area Network) pokrýva priestory väčšinou jednej firmy (organizácie), v rozsahu jednej alebo viac susediacich budov. Možno sa stretnúť s úplne jednoduchým prepojením dvoch počítačov, ale i komplexnými firemnými sieťami.

Využívajú sa aj na zdieľanie zdrojov, ako sú tlačiarne, či zdieľané diskové úložiská.

Mestská sieť (MAN)

Mestská sieť (Metropolitan Area Network) je v podstate len väčšia LAN a používa rovnaké technológie ako LAN. MAN pokrýva viacero budov vrámci jedného mesta a môže byť vytvorená vo forme prepojenia viacerých LAN do veľkej siete alebo ako jedna veľká sieť.

Rozľahlá sieť (WAN)

Rozľahlá sieť (Wide Area Network) pokrýva rozľahlý priestor, v rozsahu viac miest, na veľkú vzdialenosť, často i medzi štátmi, či kontinentmi.

Jej návrh a údržba nie je taká jednoduchá ako pri LAN a používa i iné prenosové médiá i technológie ako LAN a väčšinou zvláda nižšie prenosové rýchlosti.

Podľa média

Podľa prenosového média možno rozlíšiť:

 • metalické siete
 • optické siete
 • bezdrôtové siete

Metalické siete

Metalické siete používajú ako prenosové médium kovový (metalický) vodič. V minulosti sa používal koaxiálny kábel, v súčasnosti sa najviac využíva tzv. krútená (točená) dvoj-linka.

Siete budované pomocou krútenej dvojlinky poskytujú prenosové rýchlosti až 100 Mb/s (do vzdialenosti 100 m), alebo aj 1 Gb/s a viac, na vzdialenosti do 25 m.

Metalické vedenia poskytujú jednoduchú inštaláciu, ale zníženú odolnosť voči elektrickému rušeniu.

Optické siete

Optické siete používajú na prenos dát svetlo, pričom používajú dva typy optických jadier:

 • jednovidové – menšia množstvo súčasne prenášaných dát, ale vyššou rýchlosťou a na väčšiu vzdialenosť
 • viacvidové – väčšie množstvo súčasne prenášaných dát, ale nižšou rýchlosťou a na menšiu vzdialenosť.

Jadro optických káblov je obklopené sklom s nízkym indexom odrazu, ktoré sa stará o udržanie všetkého svetla vo vnútri kábla. Samotné jadro je veľmi tenké:

 • viacvidové má 50 mikrónov
 • jednovidové má 8 – 10 mikrónov

Optický kábel má vonkajší ochranný plastový obal. Optický kábel môže byť vytvorený zoskupením viacerých optických vlákien do jedného kábla.

Optické vodiče poskytujú vyššie prenosové rýchlosti na väčšie vzdialenosť, odolnosť voči elektrickému rušeniu, ale ich inštalácia je zložitejšia a drahšia.

Bezdrôtové siete

Bezdrôtové siete nepoužívajú na prenos dát vodiče, ale využívajú zväčša elektromagnetické pole alebo infračervené žiarenia.

Medzi najpoužívanejšie typy bezdrôtových sietí patria:

 • infračervený prenos (IR)
 • BlueTooth
 • WiFi